FOHÁSZ SZENT MÁRTÁHOZ

 Ó csodatévő Szent Márta, hozzád fordulok segítségért szükségeimben,
 és erősen bízom benne, hogy megsegítesz engem problémámban. 
Hálából ígérem, hogy ezt az imát terjeszteni fogom. 

Alázattal esedezve kérlek, vigasztalj meg gondjaimban és segíts nehézségeimben.
 Nagy örömödre, mely akkor töltötte el szívedet, midőn betániai házadban szállást adtál a Világ Üdvözítőjének, kérlek, esedezz értem és családomért Jézusnál, hogy Istent mindig megőrizzük szívünkben és így kiérdemeljük a segítségedet szükségeinkben. Különösen abban a gondban segíts, amely most nyomaszt.
 

Esedezve kérlek, mint hathatós segítőmet, úgy győzd le e nehézségeinket, 
mint ahogyan legyőzted a sátánt is, míg lábaid előtt nem hevert.
Miatyánk..., Üdvözlégy..., Dicsőség…, 
és kilencszer 'Szent Márta könyörögj érettünk. Amen.

Forrás ~ Internet