Az elfogadás szentségét magadban kell kibontanod.
Ez a szentség a szívben avatódik és nyílik meg.
Az elfogadás csatornákat nyit meg benned, a SZERETET csatornáját.
Az elfogadás szentségét magadban találod meg. 
Elfogadod magadat és embertársaidat olyannak melynek Isten megteremtette.
A cselekedetek azok amelyek változóak,- amelyek bűnbe ejtenek.
A cselekedetekre, a kimondott szavak súlyára ügyelnetek kellene.
Minden gondolat, minden szó és cselekedet amely nem a Fényt tükrözi,
 árnyékként sző körbe és gátat szab a megvalósulásnak, életed boldogulásának.
Ezért nagyon fontos, hogy ügyelj gondolataid, szavaid, cselekedeteid tisztaságára!
Az elfogadás szentségét ha elzárod magadban, a feléd jövő áramlást nem tudod megnyitni.
Isten gondoskodó Fénye átölel, magához vonz, de neked elfogadással kell lenned, 
a magad és az Ő irányába.
Áldás
 Az Úr legyen előtted,
hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted,
hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted,
hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned,
hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen, ha mások rád rontanak
Az Úr legyen fölötted,
hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,
ma, holnap és minden időben.

Ámen.


 Szentmihályi Szabó Péter - Köszönöm

Köszönöm, Uram, ezt a halk zenét,
az éjszakai friss levegőt, a csendet,
köszönöm, bárhogyan is - az életemet.
Tanú lehettem a végtelen egyetlen röpke pillanatában:
kipillanthattam a gyorsvonat ablakain.
 
Köszönöm, hogy éltem.
A füveket, madarakat,
a folyókat, tengereket,
testvér-embereket és testvér-könyveket,
a templomokat és menedékhelyeket.
Köszönöm a Helyet és az Időt.
 
Köszönöm, hogy engedtél vétkezni ellened,
próbaidőre bocsátottál, s látod,
a nevedben énekelek.
Köszönöm, bárhogyan is - az életemet.
 
Köszönöm anyámat, apámat,
feleségemet, gyermekeimet,
barátaimat, ellenségeimet,
köszönöm, hogy most is Veled lehetek.
 
Látod, Neked énekelek.
Köszönöm, bárhogyan is - az életemet.
Ó, Uram Jézus, Te azt parancsoltad nekem, hogy szüntelenül imádkozzam, add
nekem kegyelmedet, hogy meg tudjam tenni, s add meg ezt azoknak a
lelkeknek is, akiket rám bíztál.
 Isteni Ige, Te magad vagy bennünk az
örökké tartó és szüntelen imádság. 
Isten Báránya, Te vagy a világosság,
amely megvilágítja lelkünk egész égboltját. 
Bár soha ne akarnánk másimádságot, 
csak a te imádat, más fényességet, csak a te fényességedet, 
más szeretetet, csak a te szeretetedet! 
A hozzád intézett imádságban, Istenem,
egy a szemlélés és a szeretet. 
Engedd, hogy olyan tökéletesen és olyan
bensőségesen tudjak hozzád imádkozni, hogy elfeledkezzem önmagamról, és ne
tudjam, hogy imádkozom, mert csupán Te vagy bennem!


„Az emberek utaznak, hogy csodálkozzanak a hegyek magasságán,
a tenger óriás hullámain, a folyók hosszú kanyarulatain, az óceán
mérhetetlen kiterjedésén, a csillagok mozgásán az égen,
és csodálkozás nélkül mennek el önmaguk mellett.”

Szent Ágoston

NEM MONDOTT FEL NEKEM

Szolgálatára angyalok sietnek,
Parancsol viharoknak és szeleknek.
Megérteni, felfogni nem lehet,
Hogy meglátott, parányi porszemet,
És szolgálatába vett.

Szívemben ujjongva dalol a hála.
Kerek világon nincs jobb gazda Nála!
Mikor szolgálatába fogadott,
Nem csak munkát, drága feladatot,
Erőt is Ő adott.

Szent lelkét adta, segítsen, vezessen,
Sürgessen: soha ne időzzek resten.
Tekintete rajtam volt szüntelen,
Mindenre elég volt a kegyelem.
maga járt velem!

Talált volna annyi hűségesebbet,
Parancsainak engedelmesebbet...
Csoda irgalmát áldja énekem,
Hogy szolgálhattam hosszú éveken,
És nem mondott fel nekem.

Pedig annyiszor megtehette volna!
S én szegény, gyenge, engedetlen szolga
Türelmét, irgalmát dicsérhetem...
Mert ezután sem mond fel... sohasem!
Övé az életem!

Túrmezei Erzsébet
 Adj időt

Adj időt a gondolatnak
Erőd forrása ez.
Adj időt az imának
A legnagyobb erő a Földön ez.
Adj időt a mosolynak
A lélek zenéje ez.
Adj időt a játéknak
Az örök ifjúság titka ez.
Adj időt a szeretetnek
s légy szeretett
Isten adománya ez.

Adj időt az adakozásnak
Önzésre nem juthat idő.
Adj időt az olvasásnak
A bölcsesség kútja ez.
Adj időt a barátságnak
A boldogság útja ez.
Adj időt a munkának
A siker ára ez.
Adj időt a szeretetnek
A Mennyek kulcsa ez.

A csend gyümölcse az ima.
Az ima gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a béke. 

Ámen.   Teréz anya imája Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak,
    mégis szeresd őket!
Ha jót teszel, megvádolnak,
    hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet,
        mégis tégy jót!
Ha sikeres vagy,
    hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel,
        mégis érj célt!
A jó, amit ma teszel,
    holnap már feledésbe megy,
        mégis tedd a jót!
A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz,
        mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz,
    lerombolhatják egy nap alatt,
        mégis építs!
Az embereknek szükségük van segítségedre,
    de ha segítesz, támadás érhet,
        mégis segíts!
A legjobbat add a világnak, amid csak van,
    s ha verést kapsz cserébe,
        mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!


„A csodák nem a természeti törvényekkel állnak ellentmondásban,
csupán azzal, amit a természetről tudunk." 

Szent Ágoston


Napi evangélium

Urunk, Jézus Krisztus, te mindig meghallgatsz minket, 
bár emberi szavaink nélkül is tudod, 
hogy mire van szükségünk lelki fejlődésünkhöz.
Hittel és bizalommal fordulunk hozzád, és kérünk, hogy adj meg nekünk mindent, 
ami üdvösségünkre szolgál!
Köszönettel és hálával tartozunk neked azért, mert gondunkat viseled és segítesz minket, 
hogy eljussunk az üdvösségre.

 Rózsafűzér

Minden könnycseppedet,
Mely bűneidért pereg,
Angyalok fogják fel
Rózsaszirom-tálba...
Rózsafüzér lesz majd
Szűzanya karjára.

Így mutat be végül
Szent Fiának minket,
Szivárványszín prizmán
Tisztítva bűnünket!
Édes reménységünk
Szűzanya jósága -
Rózsafüzér-imánk
Út, a Mennyországba!
Jöjj el, Szentlélek!

Fájó emberszívbe,
mint gyógyító balzsam,
lázongó lélekbe,
mint hódító dallam,
zokogó sírásra,
mint öröm harangja,
életnek, tavasznak
hívogató hangja:
Jöjj el, Szentlélek!

Gyenge női szívbe,
mint az erő lángja,
kereső lélekbe,
mint lobogó fáklya,
kedvesség és jóság
langyos fuvalmával,
a szelíd Megváltó
gyöngéd uralmával:
Jöjj el, Szentlélek!

Kis gyermeki szívbe,
mint a csengő ének,
ártatlan lélekbe,
mint a vidám élet,
ezüstkacagással,
angyalseregekkel,
atyai mosollyal,
igaz szeretettel
Jöjj el, Szentlélek!

Családi tűzhelyre,
mint a hit szikrája,
- békesség, boldogság
borulván így rája, -
magas palotáknak
fényes nagytermébe,
kicsi házikóknak
virágos csendjébe
Jöjj el, Szentlélek!

Szomorú özvegyhez,
mint a remény napja,
éhező árvákhoz,
mint az árvák atyja,
könnyek törlésére,
orvosság-adásra,
testvéri szent csókra
és vigasztalásra
Jöjj el, Szentlélek!

Bűnnek tengerében
hánykodó habokra,
minden nemzetekre,
kicsikre-nagyokra,
hitnek sugarával,
Jézus szerelmével,
az örök Atyának
örök kegyelmével
Jöjj el, Szentlélek!
Túrmezei Erzsébet - ISTEN MŰHELYÉBEN

Olyan jó élni Isten műhelyében,
ott formáltatni hűséges kezében
kemény vésővel, döngő kalapáccsal,
szerető, szelíd, szent simogatással.

Látni, hogy íme szobrok száza készül,
néhány vonással naponta egészül.
A Mester keze percre sem pihen meg.
Eszközei munkálnak, nem pihennek.

Tudni, hogy kemény, ormótlan kő voltam,
akaratjára soha nem hajoltam,
dacos énemről lepattant a véső.
És hálát adni, hogy még most sem késő.

Csodálni Őt, amint szeretve fárad,
amint nem sajnál drága életárat
odaadni, értem és odaadni másért:
egy megtörésért, hozzáfordulásért.

Csodálni Őt, ki annyi büszke lelket
szeretetével örök rabul ejtett.
Sziklatömböket döntött le a porba,
hogy átformálja szépséges szoborba.

Igen, csodálom Őt. Csak Őt csodálom.

Ne add fel!

Ha a te lelki szolgálatod,
Amit az Úr rád bízott
Eredménytelennek látod
Testvérem ne add fel
Hisz te csupán egy eszköz vagy
Aki veti a magot.

Az Úr adja a növekedést,
Hisz Ő készítette el a vetést
Testvérem te csupán a magod vessed
És az Úr útmutatásait kövessed.

Ha belefáradtál a harcokba
És az Úrtól kapott szolgálatodban,
Mennyei Atyádnak mondj el mindent
Ő megérti gondjaid, megerősíti szíved.

Ő az aki mindig új erőt "pumpál" beléd
Amikor úgy látod hogy nagyon nehéz a lét.
Az Úr megtudja áldani a munkád.
Ő megadja minden szerinte való vágyadat
Isten ismeri szíved minden gondolatát
Ő látja mikor küszködöl, hogy megharcold
A hit nemes harcát.

Ő előtte kedves a töredelmes szív
Bízd Istenre a többit
Ő csak azt várja el tőled
Hogy légy mindhalálig hív.Adj szeretteimnek jó egészséget

Adj szeretteimnek jó egészséget és boldogságot,
hitet és szeretetet, igaz lelki életet,
ajándékozd nekik békédet, amelyet
nem kaphatnak meg a világtól.

Engedd, hogy védelmed alatt
boldog közösséggé váljunk;
hogy mindig szeretettel és
hűséggel viseljük el, ami ér bennünket;
hogy mindig osztozzunk egymás
örömében és bánatában.

Adj erőt, hogy amikor szeretteim
elcsüggednek és keserű csalódás éri őket,
mindig vigasztalást, menedéket,
támaszt jelenthessek számukra!

Ámen

 

Befogadó lelkek imája Jézustól és MáriátólPünkösdhétfő

Pünkösd napján minden lélek
Megnyílik az Istenfényben

Szent áradat, igaz lélek
Befogadunk teljeséggel!

Atyánk kérünk, Szent Lelkedet

Áraszd reánk Életedet
Hogy beterítve, körbefonva

Tisztuljunk az Igaz Szóra.
Beteljesül Akaratod

Az Embert Te el nem hagyod
Elfogadunk, leborulunk

Uram! Veled Egyek Vagyunk!

ÁmenÚr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Amen.

Imádság önmagunkért, hogy alkalmas eszközök lehessünk az Úr kezében

„Jöjj Szentlélek Úristen! Helyettesítsd csendes nyugalommal, a bennünk lévő feszültséget. Helyettesítsd csendes bizalommal, a bennünk lévő aggodalmat. Helyettesítsd erős hittel, a bennünk lévő félelmet. Helyettesítsd kegyelem édességével, a bennünk lévő keserűséget. Helyettesítsd ragyogó fényeddel, a bennünk lévő sötétséget. Helyettesítsd szerető melegeddel, a bennünk lévő hideget. Helyettesítsd fényességeddel, a bennünk lévő éjszakát. Helyettesítsd üdítő tavaszoddal, a bennünk uralkodó hideg telet. Egyengesd ferdeségünket. Vedd el büszkeségünk élességét, de mélyítsd el alázatosságunkat. Gyújtsd meg szeretetünk tüzét, de oltsd ki szenvedélyeink tüzét. Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy Te látsz minket. Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod. Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint: "Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!"
 


Szentlélek, a küldetés, a tanúságtétel Lelke!
Szítsd fel bennem a felelősséget minden embertársam iránt!
Add, vágynom, hogy Jézus éljen bennem, s vágynom, hogy az Ő jelenlétét és tüzét hordozzam a világban.

Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná,
amilyenné öröktől fogva eltervezted!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
 

Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet!
Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését,
és készséges szívvel engedelmeskedjek neki!
Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet,
és add, hogy gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam!
Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat.
Add meg nekem, Uram azokat a lelki adományokat,
amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután!
Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet,
odaadom minden kívánságomat és vágyamat.

 
Ima a Szentlélek vezetéséért

Uram, átadom Neked életemet.
Szívemből megbocsátok mindenkinek, aki életem folyamán megbántott.
Hálát adok mindenért, ami történt velem.
Minden ajándékodat megköszönöm, Uram.
Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is,
mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított.Szentlélek! 
Te eltöltötted Máriát, mert hallgatott hangodra, s igent mondott hívásodra.
Szeretnék ma én is igent mondani minden hívásodra: a lefekvésben és felkelésben, imában és tanulásban, munkában és pihenésben, - igen lenni családomnak és felebarátaimnak.
Szeretném ma mindig, azonnal és örömmel megtenni, amit kívánsz, - amit tennem kell. Hogy Jézus megtestesülhessen, növekedhessen bennem is.


Szentlélek Isten! 
Te azt tudod betölteni, abban tudod kialakítani Jézust - aki vár Téged.
Add, hogy várjalak: hogy következetesen kialakítsam életemben a Rád várakozó csendes imák idejét.
Add vágynom arra, hogy szent legyek: hogy Jézus, a Szentháromság éljen bennem, - Általad.
Segíts, hogy minden imámból azzal az elhatározással induljak, hogy - segítségeddel - akarok egyre jobban úgy látni, úgy ítélni, úgy cselekedni, úgy beszélni, mint Jézus; hogy Ő maga láthasson, cselekedhessen, beszélhessen bennem.


Szentlélek! - mindenütt, ahol Jézus megtestesül, Általad történik:
Általad öltött testet az Ige a Szentírásban,
Általad testesült meg Ő Máriában,
Általad egyesülünk Vele, s titokzatos Testével a keresztségben,
Általad változik át a kenyér az Ő testévé a szentmisében,
Általad jelenik meg Ő közöttünk, ha nevében összejövünk;
add, hogy Általad bennem - és köztünk - is egyre jobban megtestesüljön Jézus!

Jöjj Szentlélek

Jöjj Szentlélek, mennyekből,
Hószín galamb Istentől,
Áldott égi szeretet,
Töltsd be árva szívemet!
Ó, Szentlélek, drága fény,
Téged bírni vágylak én!
Jöjj, foglalj el teljesen
E csodás szép ünnepen!
Szép tavasznak reggelén
Tündököljön hit, remény:
Hogy te ápolsz engemet,
S mennybe viszed lelkemet!


Teremtő Lélek, szállj reánk,
ragyogd be lelkünk, tiszta láng,
ki alkotsz, éltetsz szíveket,
hozd nékik bő kegyelmedet!
Kit úgy hívunk: Vigasztaló,
kit ad nekünk az Alkotó,
te élő forrás, égi láng,
szent kenet, égből szállj le ránk!
Te, hét ajándék kútfeje,
Atyánk kegyelmes jobb keze,
az Úr erős ígérete,
sugalmas ajkak ihlete.
 
Gyújtsd meg szemünknek fényedet,
és szállj szívünkbe, Szeretet!
Ha testünk gyarló, s lankadunk,
légy mindig éber gyámolunk!
Űzd messze tőlünk ellenünk,
szent békességed add nekünk;
te járj, vezér, utunk előtt,
veszélytől védjen szent erőd!
Add, ismerjük meg az Atyát
teáltalad, és egy Fiát:
és kettejüknek Lelke, te,
örökre légy lelkünk hite! 
Ámen.


Ünnepeljük Krisztust, minden élet és erő forrását, és kérjük őt

     Újítsd meg, Urunk, a világot, és hozd el közénk országodat!

Üdvözítő Jézusunk, test szerint ugyan megöltek, de a lélek szerint életre keltél,
— add nekünk, hogy meghalva a bűnnek, a Lélek által éljünk!
Te elküldted tanítványaidat az egész világra, hogy minden teremtménynek hirdessék az evangéliumot,
— engedd, hogy az evangélium hirdetői Lelkedből éljenek!
Te azért kaptál minden hatalmat égen és földön, hogy tanúságot tégy az igazságról,
— vezetőink szívét őrizd meg az igazság szellemében!
Te megújítasz mindent, és azt kívánod, hogy éberen várjuk országodat
— segíts, hogy várjuk az új eget és az új földet, és szorgalmasan munkálkodjunk ezen a világon!
Te leszálltál a holtak országába, hogy az elhunytaknak megvidd az evangélium örömhírét,
— te légy meghalt testvéreink öröme és reménye!

Aranymiatyánk
 
Virág-szombaton este
Mária fiát kérdezte
Jövő héten mit fogsz tenni
Szent fiam mit fogsz szenvedni

Virágvasárnapján mit fogsz tenni
Szent fiam mit fogsz szenvedni
Akkor anyám király leszek
A Jeruzsálemba bé megyek

Hát nagy hétfőn mit fogsz tenni
Szent fiam mit fogsz szenvedni
Akkor anyám beteg leszek
A templomba nem mehetek

Hát nagykedden mit fogsz tenni
Szent fiam mit fogsz szenvedni
Akkor anyám vándorolok
Az utcákon le s fel járok

Nagyszeredán mit fogsz tenni
Szent fiam mit fogsz szenvedni
Akkor anyám hamis Júdás
Engem harminc pénzért elád

Nagycsütörtökön mit fogsz tenni
Szent fiam mit fogsz szenvedni
Anyám Getszemáni kertben
Felmegyek az olajok hegyikbe

Jézus a Getszemáni kertben
Fenn az olajok hegyikbe
Térgyen állva imádkozik
Piros vérrel izzadozik

Nagypénteken mit fogsz tenni
Szent fiam mit fogsz szenvedni
Akkor anyám egy keresztre
Fel leszek én majd feszítve

Te a kereszt alatt leszel
Szent kezeddel el nem érhetsz
Szent kezeddel el nem érhetsz
Szűz öledbe le nem tehetsz

Hát nagyszombaton mit fogsz tenni
Szent fiam mit fogsz szenvedni
Akkor anyám koporsómba
Bészállok a gyászos síromba

Húsvét napján mit fogsz tenni
Szent fiam mit fogsz művelni
Akkor anyám feltámodak
Mennyországba uralkadok
 
Húsvét után ötven napra
Piros pünkösd hajnalára
Elküldöm a vigasztalót
A fehér színű galambot

Pünkösd után nyolcvan napra
Nagyboldogasszony napjára
Felviszlek a mennyországba
A mennyei boldogságba


Lélegezz bennem, Szentlélek... Szent Ágoston
 
Lélegezz bennem, Szentlélek,
hogy arról gondolkodjam, ami szent.
Irányíts engem, Szentlélek,
hogy azt cselekedjem, ami szent.
Vezess engem, Szentlélek,
hogy azt szeressem, ami szent.
Erősíts meg engem, Szentlélek,
hogy megóvjam, ami szent,
és óvj meg engem, Szentlélek,
hogy sose veszítsem el, ami szent.


 Jöjj Szentlélek
 
Jöjj Szentlélek, mennyekbõl,
Hószín galamb Istentõl,
Áldott égi szeretet,
Töltsd be árva szívemet!

Ó, Szentlélek, drága fény,
Téged bírni vágylak én!
Jöjj, foglalj el teljesen
E csodás szép ünnepen!

Szép tavasznak reggelén
Tündököljön hit, remény:
Hogy te ápolsz engemet,
S mennybe viszed lelkemet!Pünkösdi éltető lélek
 
Szétáradó áldó kéz!
Áraszd szét az élet leheletét,
a konkoly magját törjed szét,
emeld fel érzelmek tengerét!

Ki viseli a kereszt jelét,
ontsad arra ki szíved melegét,
rázd fel álmából azt, ki henyél,
leheletét tisztítsa zúgó szél!

Lángnyelvektől fénylő éj!
Kábult tekintetet ne kímélj,
ezredévek múltán is kísérj,
ne emlék, perzselő lélek légy!

Ha a fény, a tűz, a szenvedély,
már szívekben összeér,
mi egyetlen hangzattal felér,
akkor és úgy boruljunk eléd.

Addig? Lendületre kész,
harcos lelkű Valens nemzedék
legyen a Keresztény nép,
ki megújulásra mindig kész!

Pajzsként hordja hitét,
hitében ne legyen rettegés,
éltesse őt hűséges remény,
hirdetve Isten szeretetét!


KÖNYÖRGÉS A SZENTLÉLEKHEZ 

Angelus Silesius verse

Szentlélek! Fő jó! Szent neved
Borítsa lángba szívemet!
Tüzednek édes lángja fennen
Lobogjon vígan én felettem.
Ébresszen bennem szent kegyed
Szerelmes, élő, nagy hitet!

Világíts át, Te, drága Fény,
Nehogy sötétben haljak én.
Te szent árnyékod hűvösítsen,
Hogy idegen tűz ne hevítsen.
Szívemnek kertje élni fog,
Ha hull rá égi harmatod.

Fő Vigasz, várom jöttödet,
Csókold életre lelkemet.
Ajándékaid, mint a tenger,
S Nélküled koldus csak az ember.
Itt van szívemnek kelyhe, Te
Pünkösd borával töltsd tele!

Add, ha parancsod megjelen,
Katonaként én megtegyem.
Te jó tanácsod hadd vezessen,
Különböztessek jól, helyesen.
Szent értelmedet ha adod:
Felismerem akaratod.

Arany folyam vagy, Bölcsesség,
Szerelmed csókja bennem ég,
És így a szívem tudja, érez:
Milyen jó vagy Te és mily édes.
Szemem mindig csak Rád tapad::
Igazság Lelke csak Te vagy!

Megígérted, jó Jézusom:
E vendéget én megkapom.
A szívem várja vágyva, halkan,
Őt várja ez az üres barlang.
Boldog lesz, majd ha áldva jő:
Örökre nálam marad Ő!
 

 
Túrmezei Erzsébet - Pünkösd után

Pünkösd előtt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt - ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt - esedezés, esengés.
Pünkösd előtt - halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt - koldusszív tárulása.
Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi erőt-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után - bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!


Reményik Sándor - Pünkösdi szomorúság

A Lélek ünnepén
A Lelket lesem én.
A Lelket, amely több, mint költemény.
A Lelket, amely sosem volt enyém.
A Lelket, amely sosem lesz enyém.
A Lélek ünnepén
Szomorún zendül egyetlen igém:
"Hogy születhetik újjá, aki vén?"...
Dsida Jenő - Pünkösdi várakozás

Kész a világ,
Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten Lelke.
Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!
A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És felzúg Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...
És ismétlik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!