ÚJÉVI ÁLDÁS

Az Úr legyen előtted,
hogy az igaz útra vezessen téged!
Az Úr legyen melletted,
hogy karjaiba zárjon
és oltalmazzon téged!
Az Úr legyen mögötted,
hogy megőrizzen téged.
Az Úr legyen alattad,
hogy megvigasztaljon téged,
és kihúzzon téged a csapdából!
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen téged, ha ellenség ront rád!
Az Úr legyen fölötted,
hogy áldás szálljon rád!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten!
a gonoszok álnokságától!
hogy felfogjon, ha elesel,
Az Úr legyen benned,
ha szomorúság nehezedik szívedre!


Újévi áldás

Legyen áldott eddigi utad, és áldott legyen egész életed.
Legyen áldott benned a fény, hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara, és melegítse fel szívedet
Hogy lehess meleget adó forrás a szeretetedre szomjazóknak
És legyen áldott támasz karod a segítségre szorulóknak.
Legyen áldott gyógyír szavad minden hozzád fordulónak.
Legyen áldást hozó kezed azoknak, kik érte nyúlnak.
Áldott legyen a mosolyod, légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás minden téged keresőnek.
Bocsássák meg minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja, végtelenül szeret téged.
Őrizzen hát ez az áldás boldogságban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban, bűnök közti kísértésben.
Őrizze meg tisztaságod, őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg önmagadnak, és a téged szeretőknek


  Dr. Gyökössy Endre ~ A Boldogmondások margójára
 
(Máté ev. 5. rész 1-12. versekhez)

Boldogok, akik tudják, miért élnek,
mert akkor azt is megtudják majd, hogyan éljenek.
Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal,
mert nem kell szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert örömes lesz az életük.
Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz körülöttük.
Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége szórakozásuknak.
Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól,
 mert sok zavartól kímélik meg magukat.
Boldogok, akik észreveszik egy diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót,
és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.
Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni,
mert megcsendül a csöndjük és titkok tudóivá válnak.
Leborulók és nem kiborulók többé.
Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni,
 mert mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.
Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni,
mert sok barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.
Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül,
hogy nélkülözhetetlennek hinnék magukat, mert ők az öröm magvetői.
Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy eseményeket,
 mert messzire jutnak az életben.
Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort,
mert útjuk napfényes lesz.
Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is,
ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.
Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak,
 ha megbántják őket, és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában járnak.
Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit,
mert életesebb lesz az életük.


Adjon Isten


Adjon Isten minden szépet,
Irigyeknek békességet.
Adjon Isten minden jót,
Hazug szájba igaz szót.
Hontalannak menedéket,
Éhezőknek eleséget,
Tollat író kezébe,
 

Puját asszony ölébe.
Legényeknek feleséget,
Szegényeknek nyereséget,
Áfonyát a havasra,
Pisztrángot a patakba.
Istenhitet a pogánynak,
Hű szeretőt a leánynak,
 

Szép időben jó vetést,
Szomorúknak feledést.
Sarkvidékre hideg telet,
Az árváknak jó kenyeret,
 

Fegyvereknek nyugalmat,
Szelíd szónak hatalmat.
Betegeknek egészséget,
Fuldoklóknak reménységet,
 

Vitorlának jó szelet,
Napfényből is öleget.
Jó lövést az ordasokra,
Nyíló ajtót vaskapukra,
Vándoroknak fogadót -
Isten adjon minden jót!
Az új esztendőben.


 

Ároni áldás

 

Áldjon meg téged az Úr,
és őrizzen meg téged!
ragyogtassa rád orcáját az Úr,
és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr,
és adjon neked békességet!
 (4Móz 6,24)

Isten, aki minden áldásnak ősforrása,
adja meg nektek kegyelmét, árassza rátok bőséges áldását,
és tartson meg titeket az egész esztendő folyamán
egészségben és épségben!
Ámen.

Őrizzen meg titeket töretlenül a hitben,
adjon hűséges kitartást a reményben,
és erősítsen meg
a mindvégig türelmesen gyakorolt szeretetben!
Ámen.

Irányítsa békéjében napjaitokat és tetteiteket,
hallgassa meg mindig és mindenütt kéréseiteket,
és vezessen el a boldog örök életre!
Ámen.

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten,
az Atya, a Fiú + és a Szentlélek.
Ámen.
Az édesanyák megáldása

Istenünk, teremtő és gondviselő Atyánk!  Te a házasság szeretetkötelékével együtt megalapoztad a család közösségét, ahol az ember, a férfi és a nő teremtő Szereteted részesévé lehet gyermeket nemzve és továbbadva az életet. És bár a bűn következményként az asszony fájdalommal szüli gyermekét, a boldogságos Szűzanya szülése által a keresztény édesanyák fájdalmát Te örömre változtattad. Tekints kegyesen az édesanyákra, akik boldog szívvel jöttek templomodba hálát adni. Áldd meg + őket és add, hogy Isten Anyja, a boldogságos Szűz Mária érdemeiért és közbenjárására a földi élet után családjukkal, férjükkel és gyermekeikkel együtt elnyerjék az örök boldogságot.
Ámen.

II. János Pál ~ Újévi ima


Egyetlen Isten!
Atya, Fiú és Szentlélek!
Neked ajánljuk ma az emberi idő új kezdetét,
Az évet, amely most kezdődik.
Neked ajánljuk, aki kezdetnélküli Kezdet vagy,
Aki igazság és Szeretet vagy,
Aki Mindenhatóság és irgalmasság vagy,
Te légy jelen benne, és cselekedjél benne!
Mert Általad élünk, mozgunk és vagyunk.
Az új évnek ezt az első napját
Az Ige földi születése titkával egyesítjük.
Ő a Fiú, akit Te, Atya, az emberiségnek ajándékoztál,
hogy egy legyen velünk.
Ma különös szeretettel és gyöngédséggel vesszük körül
a názáreti Szűz anyaságát,
Akit Te, örök Atya, kiválasztottál,
hogy a Te Fiad édesanyja legyen a Szentlélek műve által,
Aki a mi Szeretetünk a kimondhatatlan Háromság titkában.
Üdvözlünk, új év, a liturgia mai szövegével:
,,Áldjon meg Téged az Úr és oltalmazzon!
Fordítsa feléd orcáját, és legyen hozzád kegyes!
Tekintsen rád az Úr, és adjon békességet!''
Újév alkalmával ezeket a kívánságokat
fejezzük ki kölcsönösen egymásnak:
Jézus Krisztus nevében kezdjünk újra!
Az Ő neve azt jelenti: Isten üdvözít!

Amen.


    Teréz anya ~ Az élet himnusza

Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan!
Az élet szép - csodáld meg!
Az élet boldogság - ízleld!
Az élet álom - tedd valósággá!
Az élet kihívás - fogadd el!
Az élet kötelesség - teljesítsd!
Az élet játék - játszd!
Az élet vagyon - használd fel!
Az élet szeretet - add át magad!
Az élet titok - fejtsd meg!
Az élet ígéret - teljesítsd!
Az élet szomorúság - győzd le!
Az élet dal - énekeld!
Az élet küzdelem - harcold meg!
Az élet kaland - vállald!
Az élet jutalom - érdemeld ki!
Az élet élet - éljed! ÚJÉVI IMÁDSÁG

Imádkozzunk együtt újra
Hogyha éjfélt üt az óra,
Nézzünk fel az égre
Kívánjunk minden jót ez évre.
 

Kérjük a jó Úrunkat
Bontsa le a falakat,
Hallgassa meg imádságunk
Amit az Újévben kívánunk!

"Legyen béke itt a földön,
Mint a kezdet kezdetén
Éljünk együtt boldogságban,
Szeretetben s barátságban.
Árvának adj szülőt Uram,
Hontalannak házat,
Időseknek egészséget,
Fiatalnak hű társat.
Ne engedd, hogy uralkodjon
A gonosz lélek fölöttünk,
Bármi baj van hozzád megyünk,
Mert mi téged szeretünk.
 
Áldj meg minden asszonyt kérlek,
Ki gyereket szeretne,
Akit féltő szívvel- gondosan,
Szeretetben nevelne.
Fogd meg erősen a kezünk,
Hogy a földön el ne vesszünk,
Mert az életnek értelmet adtál
Köszönjük, hogy meghallgattál!"

Amen.ÚJÉVI IMA

Atyám, ha hallasz, légy megértő!
Atyám, ha látsz, áldd meg az Embert!
Áldj meg minden órát, s minket örökké!
Adj erőt, élő kenyérrel kegyelmet!

Nincs, amit adhatnék jó szavadért,
nincs hang, nincs erő, csak a Csend.
Fogy az idő, megkopott az örökké,
csak egy marad aranyban, Neved.

Fürdess meg Minket Fényedben,
lehessünk előtted mind Fehér,
suhogó szárnyakkal örömosztók,
ártatlanok, mint az Út elején.

Lengyel KárolyÚjévi ima

Köszönöm, Istenem, hogy velünk voltál. 
Köszönöm, hogy érezhettem a jelenlétedet a mindennapi problémáim megoldódásában, 
de abban is, ahogy az erőt megadtad ahhoz, amin nem tudtam változtatni.
 Bocsásd meg a sok aggódásomat.
 Régi, hitetlen életem köszön vissza újra meg újra, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, 
ahogy szeretném, erőltetném, húznám egy irányba, de nem megy, és köszönöm, hogy nem ment.
 Hányszor kellett meglátnom, hogy még várnom kell, hogy jó úgy, ahogy van.
 Kérlek, segíts, hogy ne műkedvelő gondviselésként avatkozzam be gyermekeim életébe, 
és legyek a férjemnek igazi segítőtársa. 
Szeretném jobban megérteni az akaratodat. 
Néha nélküled indultam, magam feje után döntöttem, bocsásd meg ezt is. 
Add, hogy ebben az évben jobban megismerjelek, és sokakat hozzád vezessek. 
Áldd meg ezt az Oldalt is, hogy áldás, segítség lehessen. Jézus nevében.

  Ámen. 

 
ÚJÉVI GONDOLATOK
 
Bízd rá magad, csak úgy, mint ezelőtt!
Újra kínál kegyelmet meg erőt.
Életed a kezébe veszi Ő:
Krisztusra nézz! Krisztusban a jövő! 
 
Füle Lajos
 
  RECEPT AZ ÚJ ÉVRE 
 
Catharina Elisabeth Goethe - Frittman Hajnalka

* Végy 12 hónapot, tisztítsd meg minden keserűségtől és sóvárságtól, reménytelenségtől és félelemtől, vágd a hónapokat 30 vagy 31 napra úgy, hogy egész évre jusson!
* Minden napot készíts egy rész munkából, két rész jókedvből és humorból!
* Tégy hozzá három púpozott evőkanál reménységet, egy teáskanál tűrést,
 csipetnyi öniróniát és egy kevés tapintatot!
* Ezt az egészet öntsd meg gazdagon szeretettel!
* A kész ételt díszítsd egy csokor figyelmességgel,
 és tálald naponta vidámsággal és egy üdítő teával!...
 
Isten, aki ifjúságomtól kezdve kegyelmével vett körül, számomra is helyet talál, ahol idős napjaimat békességben és megelégedve tölthetem.
Örvendek az életnek, nem keresem a tüskéket, magamba szívom a kis örömöket. 
Az alacsony ajtókhoz lehajolok, ha megtehetem, elhárítom a köveket, 
mindennap keresek hálára való okot.
És az alapkő, az Istenben való hit megvidámítja szívemet és arcomat. 
 
 
 ÚJÉVI BÍZTATÁS

(Jocken Klepper)

Igen, évek telnek,
s hordoz hű karom.
Hálaének zenghet
mindig ajkadon.

Atyád őriz téged.
Rá vesd terhedet!
Ősz fejjel úgy élhetsz,
mint a gyermekek.
Amit megígértem,
mind beváltom én.
Nyugodj békességben
Atyád hű szívén!

Hordozlak, segítlek,
védelek, ha kell.
Kérő, bízó szívet
sose hagytam el.

Őseidnek útja
vallást téve szól,
énekel a múltnak
nagy csodáiról.

Eddig eltelt évek
hangja zengi most:
Mindig őrzött, védett
a Csodálatos.

Bízzál: Nálam mindig
vár az irgalom.
Ezután, mint mindig,
hordoz hű karom.
 
 
 KÖSZÖNETMONDÁS AZ ÚJ ÉVÉRT
(Kárász Izabella)

Köszönjük Néked, örök Isten,
Hogy egy új évvel megáldottál,
Hogy szolgálhat a lelkünk Néked
S megláthatunk a csillagoknál.

Leborulunk a hideg kőre,
Tiszta szívünket felmutatjuk,
Köszönő szavunk csendes mégis:
Tudjuk, hogy válaszod megkapjuk.

Az élet ezer útvesztője
Ez új évet is megkísérti.
Add, hogyha elköszönünk tőle
Szívünk maradjon tiszta, égi.

Milyen öröm, hogy megint itt van
Egy új éve a kegyelemnek.
Áraszd reá e bús világra
Minden áldását az egeknek.

Hirdetjük szent és igaz vággyal,
Hogy Tiéd legyen minden itten;
Hogy egy új évvel megáldottál
Köszönjük néked, örök Isten!
 
 

 

 

Ároni áldás


Áldjon meg téged az Úr,
és őrizzen meg téged!
ragyogtassa rád orcáját az Úr,
és könyörüljön rajtad!
Fordítsa feléd orcáját az Úr,
és adjon neked békességet!
 (4Móz 6,24)
Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! (4Móz 6,24)
Isten megparancsolta Áronnak, hogy mint főpap, ezekkel a szavakkal áldja meg a népet. Ez az áldás csaknem minden istentisztelet végén elhangzik, egy-egy sora azonban nehezen érthető.
Mi az áldás? A Biblia szerint minden testi és lelki jónak a foglalata, amit Isten az embernek adhat. Nem azért adja, mert az megérdemli, meghálálja, hanem mert szüksége van rá. Az áldás ajándék, amit Isten szeretetből ad, ha akar.
Tehát nem Áron áldotta meg a népet, hanem Isten. És nem a lelkész áldja meg a gyülekezetet, ő csak hirdeti ennek a lehetőségét, és kívánja, kéri azt az emberek számára. Ugyanígy egy szülő is megáldhatja gyermekét, vagy bárki kívánhatja hittel Isten áldását másokra.
Mit jelent az első mondat: áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged? Ez az áldás először a pusztai vándorlás során hangzott el, ahol ezer veszély leselkedett az emberekre. Isten ezekkel a szavakkal azt ígéri (mert ez a kérés egyben ígéret is), hogy mint jó pásztor őrizni fogja népét.
Amikor a babiloni fogságból hazatért a nép, szintén nagyon kiszolgáltatott helyzetben volt, Isten ezt ígérte: „Én magam oltalmazom mindenfelől... mint egy tüzes fal" (Zak 2,9). A zsoltáríró ezt a képet használja: szárnyainak árnyékában biztonságban leszünk.
Isten tehát mindenekelőtt biztonságot, védelmet ígér népének. Nagy szükségünk van erre ma is. A romló közbiztonság, a közlekedésben rejlő sok veszély, a különféle fertőzések, de a saját indulataink vagy félelmeink miatt is nagyon rászorulunk Isten védelmére. Bízzuk rá nyugodt hittel szeretteinket, egzisztenciánkat, egyházunk és népünk jövőjét, és kívánjuk egymásnak hittel: az Úr áldjon és őrizzen meg téged!

 

A három fa legendája

 

Réges-régen, távoli vidéken, sűrű erdővel borított domb tetején állt három fa. Ahogy a szél borzolgatta leveleiket, maguk közt álmaikról, reményeikről suttogtak.
   Az egyik fa így szólt: "Ha majd egyszer kivágnak, kincsesláda szeretnék lenni! Minden oldalamat gyönyörű faragásokkal díszítik, és sok ezüstöt, aranyat, drágaköveket tarthatok majd!" A második fa így folytatta: "Én hajó leszek. Hatalmas tengereket fogok bejárni! Az én fedélzetemen mindenki biztonságban érezheti magát, királyokat és királynőket szállítok majd. A Föld széléig vitorlázok!" A harmadik fa is megszólalt: "Én az erdő legnagyobb, legegyenesebb fájává növök fel. Ahogy rám néznek az emberek a hegytetőn, közben Istenre gondolnak, akihez az én ágaim közel lehetnek. Az emberek mindig emlékezni fognak rám!"

   Teltek-múltak az évek. Egy napon favágók jöttek az erdőbe. Egyikük végigmérte az első fát, és így szólt: "Ez elég erősnek néz ki. Egy asztalos biztos szívesen megveszi majd!" Hozzáláttak, hogy kivágják. A fa boldog volt, mert azt gondolta, biztosan kincsesláda készül majd belőle.

   A második fához érve az egyik favágó felkiáltott: "Ezt nézzétek! Micsoda törzse van! Ezt egy hajóácsnak adjuk el!" A fa boldog volt, mert úgy hitte, álma valóra válik: hatalmas hajóként ringatózhat a tengeren.

   Ahogy a favágók a harmadik fához értek, szegény teljesen megrémült. Hiszen ha kivágják, vége az álmainak! De az egyik favágó éppen őt választotta. Hatalmas fejszecsapásokkal el is kezdték vágni.

   Ahogy az első fa az asztaloshoz érkezett, az asztalos munkához látott, és etetőjászlat készített belőle. Nem lett kincsesláda, oldalát nem díszítették szép faragások. Egy istállóba állították, és kincsek helyett szénával töltötték meg. Bizony, nem erre vágyott! A második fát szétfűrészelték, de nem hatalmas tengeri vitorlás, hanem egyszerű halászbárka lett belőle. Reményei, hogy királyokat, királynőket szállíthat, szintén szertefoszlottak. A harmadik fából pedig egyszerűen csak gerendákat készítettek, és egy sötét pajtában hagyták. Csendben teltek az évek, és a három fa régen el is felejtette, mi mindenről álmodott.

   Történt egyszer, hogy pont abba az istállóba, ahol az első fa jászolként szolgált, egy fiatal házaspár érkezett. Éjszaka megszületett várva-várt gyermekük. Jó lett volna bölcsőbe fektetni, mint más gyermekeket, de csak egy szénával telt jászol állt ott. Befektették hát a babát, és az első fa ekkor úgy érezte, hogy mégis teljesült az álma. Hiszen a világ legnagyobb kincsét éppen ő tarthatja!

   Jó néhány év múlva egy tó partján néhány férfi szállt abba a halászhajóba, amit a második fából készítettek. Egyikük annyira fáradt volt, hogy rögtön le is feküdt, és elaludt. Mikor már a tó közepén jártak, hatalmas vihar kerekedett. A fa attól félt, nem lesz elég erős ahhoz, hogy az embereket megvédje. A férfiak is megrémültek, és felébresztették alvó társukat. Ő felkelt és ennyit mondott: "Hallgass, némulj el!" Abban a pillanatban elült a vihar. Ekkor értette meg a második fa, hogy reménye valóra vált, hiszen deszkáin a legnagyobb királyt hordozhatta.

   Nem sok idő telt el, s egy pénteki napon a sötét pajtából előhozták a gerendákat, amiket a harmadik fából készítettek. Az egyiket egy töviskoronás férfi vállára fektették. Csúfolódó tömeg kísérte a városból a domb tetejére. Ott a gerendára szögezték a férfit, hogy kivégezzék. Milyen szomorú sors! De mikor eljött a vasárnap, a fa megértette, hogy a legnagyobb megtiszteltetés érte: Istenhez olyan közel volt, amennyire ez csak lehetséges! Hiszen Jézus Krisztust feszítették rajta keresztre.

   Néha úgy látszik, a dolgok nem úgy sikerülnek, ahogy szeretnénk. De tudhatjuk, hogy Istennek terve van velünk. Ha benne bízunk, nagyszerű ajándékokat kaphatunk tőle. Végül mindhárom fa megkapta, amiről álmodott, csak nem úgy, ahogy előre elképzelték. Nem mindig tudjuk, Istennek milyen terve van velünk. De azt tudhatjuk, ha az Ő útjai nem is a mi útjaink, akkor is minden a javunkra szolgál (Róma 8:28)
 
 
Ne akarj kereszteden könnyíteni!

Kemény a harc, nehéz a kereszt terhe.
Nem bírom már!
- sóhajtod csüggedezve.
De tarts ki! Egyszer meglátod, megérted,
hogy a keresztre miért volt szükséged.

Vándor roskad le az útszél kövére.
Bot a kezében. Bárcsak célhoz érne!
De nem megy tovább! Hogyan érje el,
Ha olyan nehéz terheket cipel?

Amikor elindult, erős volt és boldog.
Azóta annyi minden összeomlott.
Magára maradt. Szép napoknak vége.
Keserves, árva lesz az öregsége.
Szívében ott a kérdés szüntelen:
Mért lett ilyen az út, én Istenem?!
Ahogy így töpreng, kicsordul a könnye,
és leperdül az útszéli göröngyre.

Aztán elcsendesedik. Lehet-e
ilyen csüggedt, ha Isten gyermeke?
Magasba emeli tekintetét.
Ott majd megérti, amit itt nem ért.
Fogja botját, és indul vánszorogva.
Mintha a domboldalon kunyhó volna!
Odaér. Bemegy. Fáradtan lefekszik.
Elég volt már a vándorlásból estig.
Soká eltöpreng még bajon, hiányon,
míg végre lassan elnyomja az álom.

S magát álmában is vándornak látja,
útban a távol mennyei hazába.
A mennyi város ragyog feléje.
Oda igyekszik, siet, hogy elérje.
Kezében vándorbot, vállán keresztje.
Vállára azt maga Isten helyezte.
Siet örömmel. Föl! Előre! Föl!
A messzi cél, mint csillag, tündököl.

Hőség tikkasztja. Keresztje teher.
Útközben néha pihennie kell.
Kedves ház kínál pihenést neki.
Súlyos keresztjét ott leteheti.
S ahogy tovább-indulna, mit vesz észre?
Tekintete ráesik egy fűrészre.
Olyan súlyos keresztet cipelek.
Jobb, ha belőle lefűrészelek
- mondja magában.
De jó, hogy megtettem!
Sokkal könnyebb! - sóhajt elégedetten.

Siet tovább. Mindjárt elfogy az út,
S eléri a ragyogó gyöngykaput.
Ó, már csak egy patak választja el!
Jön-megy a partján , hídra mégse lel.
De hirtelen eszébe jut keresztje:

A túlsó partra az most híd lehetne.
Jaj, nem ér át! Hiába próbálgatja:
hiányzik a lefűrészelt darabja.
Mit tettem! - kiált kétségbeesetten.
Most a cél közelében kell elvesznem,
mert keresztemet nehéznek találtam!
S ott áll a parton keserű önvádban.

Azután új vándort lát közeledni,
s mert keresztjéből nem hiányzik semmi,
mint hídon, boldogan indulhat rajta,
hogy átjusson békén a túlsó partra.

Rálépek én is! Reménykedni kezd.
az ismeretlen, idegen kereszt
hátha átsegíti. Rálép, de reccsen
lába alatt. Jaj, Istenem, elvesztem!
Uram, segíts! Így sikolt, és felébred.
Még a Földön van. Előtte az élet.
Csak álom volt a kín, a döbbenet.

Megváltó Uram, köszönöm Neked!
Keresztemet Te adtad, ó, ne engedd,
hogy egy darabot is lefűrészeljek!
Amilyennek adtad, olyan legyen!
Te vezetsz át a szenvedéseken.
A Te kereszted szerzett üdvösséget,
De mivel az enyémet is kimérted,
Te adj erőt és kegyelmet nekem,
Hordozni mindhalálig csendesen!

Ismeretlen szerző

MINDEN ÉVBEN     

Indulunk újra Golgota felé.
Utunkra már a kereszt vet árnyékot.
de rajta túl húsvét öröme vár.
S kis Balázs csodálkozva kérdi:
„Minden évben meghal?
Minden évben feltámad?“

Nem, kis Balázs, Ő egyszer halt meg értünk,
egyszer támadott fel győzelmesen!
De hosszan tépelődöm
gyermeki kérdéseden.

„Minden évben?“ Csaknem kétezer éve
minden évben  kísérjük Őt
a fájdalmak tövises útján
s ujjongunk üres sírja előtt.

„Minden évben?“ Milyen év volna,
Hol várna békesség és menedék,
ha szenvedését, szent halálát,
feltámadását elfelejtenénk?!

Ha nem zengne többé Bach Passiója,
ha nem őrizné az emlékezet
azt a golgotai keresztet,
amelyen Jézus értünk vérezett!

„Minden évben?“ Tűnhetnek századévek.
És száguldhatunk kétezer fele,
a kereszt ma is egyetlen reménység,
a kereszt ma is győzelem jele.

Minden évben elindulunk feléje.
nem temetik el tűnő  századok.
S akkor találunk erőt, békességet,
ha a keresztfa titka felragyog.

  Túrmezei Erzsébet
 

 JÖJJÖN AKÁRMI ~ ISTEN HATALMAS!

Isten hatalmas!
Ki az közöttünk,
aki élete estéje felé tart
és fél a haláltól?
Miért ez a félelem?

Isten hatalmas!
Ki az közöttünk,
aki szerettei halála miatt
kétségbeesik?
Miért ez a kétségbeesés?
Isten tud szenvedéseket elhordozó
erőt adni.

S ha megrokkant egészsége miatt
aggódik valaki,
miért ez az aggódás?
Jöjjön akármi: Isten hatalmas!

Ha napunk beborul,
és éjszakánk ezer éjfélnél sötétebb,
gondoljunk mindig arra,
hogy van a világban egy hatalmas,
áldó erő: Isten!

Ő utat tud mutatni a kilátástalanságban.
A sötét tegnapot
Ragyogó holnappá akarja változtatni –
S végül az Örökkévalóság
Ragyogó reggelévé. 

 Martin Luther King – Túrmezei Erzsébet
 

 ELSŐ ÉS UTOLSÓ          

Mintha minden napom a legelső volna,
új feladatokba vezetne, sodorna;
hisz a tegnap útja már mögöttem maradt,
vétke, mulasztása Jézus vére alatt.
Előre siettet mindig új kegyelme,
mintha minden napom a legelső lenne!

És mintha utolsó lenne minden napom,
végső lehetőség, utolsó alkalom...
Úgy váljék valóra, legyen terve tetté,
mintha soha többé holnap nem követné.

Hadd nézzek Istenem, minden új napomra:
mintha első lenne és utolsó volna. 
 
 Túrmezei Erzsébet

 

 EGY ÉS EZER - 2  Péter 3,8

Egy nap = ezer esztendő!
Egy nap... észrevétlen elsuhanó!
Nálunk semmibevetten tovaszállhat.
S ezer esztendő nálad!
Milyen egészen másképp járhat
isteni órád, Örökkévaló!

Ha te így méred időnk, életünk,
milyen súlya van minden pillanatnak!
Pillanatok éveket jelenthetnek.
Évek pillanattá zsugorodhatnak.
S mindegyikért felelősségre vonsz,
amikor számot vetsz velünk.

Egy nap = ezer esztendő!
Szívünkbe ezt a titkot mélyen írd be!
Segélj belesimulni terveidbe,
érezni súlyát minden pillanatnak!
Mindet szeretni és szolgálni adtad,
hogy így találjon: boldog szolgálatnak
- akár egész kicsinynek, akár nagynak -
hűségében az Úr, az Eljövendő!

 Túrmezei Erzsébet
 

AZ ÚJ FÜZET 


Betelt a régi füzetem.
Ma este megnézegetem,
és holnap újat kezdhetek:
háromszázhatvanöt lapos,
ugyanilyen új füzetet.
Lemásolnám most szívesen
a régit, de nem tehetem.
Marad már, amilyen marad.
Ott a Mester kezével írt
sok „láttam” a leckék alatt.
Sorakozik nem egy lapon
féligvégzett feladatom ...
a rendetlen, elégtelen ...
És ezt a régi füzetet
vizsgára vinni kell velem.
De holnap újat kezdhetek:
ugyanilyen új füzetet.
Tiszták, fehérek a lapok.
Nem szeretném elrontani.
Holnap már abba írhatok.
Talán ha jobban figyelek,
ha eztán korábban kelek,
frissebb leszek, igyekezem,
rendesebb lesz a feladat
és ügyesebb lesz a kezem.
Tollat fogok és leírom,
— ragyog a név a papíron — :
„Jézus nevében kezdem el.”
Tudom, hogy rest és rossz vagyok,
s úgy érzem, félni mégse kell.
Háromszázhatvanöt lapon
a leckét Vele írhatom.
Ô vezeti gyenge kezem.
„Jézus nevében kezdem el.”
Jézus nevében végezem.

  Túrmezei Erzsébet
 

 ÚJÉVI KÉRÉS

Isten erejével a mázsás teher könnyû, 
mint a szalmaszál  nélküle mázsás súly a szalmaszál is.  

Luther

Láttam, Uram!
Egyik béna volt, a másik aszott, sárga...
vagy nem volt lába...
De a Te fényed hullt a betegágyra!
Hitükkel elrejtõztek nálad,
és úgy hordozták mázsás terhüket
a Te erõddel, mint a szalmaszálat.
És láttam szalmaszál alatt roskadozókat.
Mert mázsás teher
könnyû, mint a kis szalmaszál, Veled.
De nélküled
a szalmaszál is mázsás súly lehet.
Új évbe indulok,
és nem tudom, mi vár rám.
Csak azt tudom: velem vagy, nem hagysz árván.
Csak azt tudom: utam már kijelölted.
Mint bízó gyermek, járhatok elõtted.
Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet,
s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.
Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak,
hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak!
És ha szereteted mázsás teherrel
tenné próbára ezt a gyenge vállat
segíts úgy vinni mázsás terhemet
a Te erõddel mint a szalmaszálat! 

  Túrmezei Erzsébet

 ÚJ ÉNEKET

Új éneket, újat!
minden reggel újat!
Új hajnal hasadtán
új titkok tárulnak.
Új virágok nyílnak,
ha régiek hullnak,
új öröm, új hála
ha sebek gyógyulnak.
Énekek ébrednek:
új ének az Úrnak!

Új éneket, újat:
új szívvel, élettel!
Üdét, mint a harmat!
frisset, mint a reggel!
Új kegyelem árad,
új hittel előre
csodáról-csodára,
erőről-erőre.
Remények csendülnek,
életek újulnak,
Énekek zendülnek,
új ének az Úrnak.

  Túrmezei Erzsébet
 

 Most más madár dalol

Mióta Jézus Krisztus velem jár,
elhallgatott a fekete madár,
mely minden év után azt sírta: Kár!

Végig az úton, tűnő éveken 

azóta más madár dalol nekem. 
Erőm újul a csengő éneken.

Ha hervad a százvirágú tavasz, 

arról dalol, hogy Jézus ugyanaz, 
akár virág nyit, akár tél havaz.

Ha évek után évek tűnnek el, 

és egyre sebesebben szállnak el, 
– az örök ifjúságról énekel.
Arról, hogy mindig új a kegyelem, 
és mindig egy, aki itt jár velem 
fénylő nappalon, sötét éjjelen.A célról, amint hívogatva int, 
s minden lépéssel közelebb megint..., 
melyért könny, küzdelem megérte mind.Előttem száll, és énekel nekem. 
Énekeit vele zümmöghetem, 
amint megyek át tűnő éveken.Újulva hallgatom új dalait, 
amint reájuk sorra megtanít 
a csodaszárnyú, szent madár: a HIT.

 Túrmezei Erzsébet
 
 

FOGYNAK A FÉNYEK

Fogynak a sugarak, a fények…
elfogy az őszi napsugár.
Fogynak a kerti virágok…
elfogy a szín, a virág.
Fogynak a levelek a fákon…
elfogy a sárga levél.
Fogynak a dalok az erdőn…
elfogy és halkul a dal.
Fogynak a percek, az évek…
elfogy és elfut az év.

De nem fogy el Isten kegyelme…
mindennap új kegyelem.
És nem fogy el Krisztus szerelme…
mindennap új szeretet.
Nem fogy el a Szentlélek fénye…
mindennap új ragyogás.
S fogyhat és futhat az év,
fogyhat az erdőn a dal,
fogyhat az őszi napsugár:
mindennap új kegyelemben,
mindennap új szeretetben,
mindennap új ragyogásban
visz az út hazafelé.

 Túrmezei Erzsébet
 
 

ÚJÉVI   KÉRÉS     
 
Lelkem egy kérés tölti be mostan:
Add Uram, hogy a jövő napokban
legyen majd időm... a Te számodra,
és legyen időm - magamnak - másnak,
mindig azoknak, akik az úton
énvelem járnak.

A te számodra? - Nem kérem így, nem.
Hagyd szomjú kelyhem beléd merítenem
Te örök forrás: Ajándékozz meg
Te engem egy mély leheletével
Szentséggel teljes örök idődnek.

Lecsendesülve, beléd merülve
magam számára is jut idő majd:
kicsit megállni,
magamba szállni,
kézösszetenni, gyűjteni, venni,
mélyebbre jutni, csendben is lenni.
Akkor, csak akkor leszek majd gazdag!
Tékozló kézzel lesz amit adjak!
Másoknak áldás így lehet utam.
Így kéred időt új évre, Uram.
 ford.: Túrmezei Erzsébet

Szent József köszöntése

Isten kedves szentje, boldogságos Szent József! Te a Gondviseléstől kijelölt minden helyzetben példát mutattál arra, hogy élethivatásunkat Istennek tetsző módon töltsük be. Mint ifjú az önfegyelmezésre, mint hitves az önfeláldozásra, mint kenyérkereső a munkás életre, mint családfő a magáról megfeledkező gondoskodásra tanítottál.
Királyi őseidet felülmúltad azzal, hogy karodon hordoztad és oltalmaztad Isten Szent Fiát, de a názáreti szegényes hajlékban is jól érezted magad, és megelégedtél verejtékes munkád szerény áldásával, a mindennapi kenyérrel. Amikor pedig a kisded Jézust halálra kereső gonoszság otthonodtól is megfosztott, boldog maradtál, mert feléd ragyogott szeretteid szeméből a bizalom, a megelégedés és a hálás ragaszkodás.
Az Üdvözítő Jézus és a Boldogságos Szűzanya példájára ezért kérünk mi is, hogy pártfogónk és oltalmazónk légy! Taníts bennünket életbölcsességre, hogy egyformán kegyelemnek ismerjük a szegénységet és a jómódot, a szerencsét és a megaláztatást, hogy sohase veszítsük el kedvünket és türelmünket az élethez.
Segíts, hogy alázatos egyszerűséggel mindig megtegyük azt, ami kötelességünk. Úgy, ahogy Isten akarja, ott, ahol az Úr akarja, akkor és addig, amikor és ameddig ő akarja.
A földi életből való elköltözésed emléke életünk utolsó órája iránt tölt el bizalommal, haldoklók védője, boldogságos Szent József! Az Úr Jézus karjai közt a legáldottabb halálban lett részed, és a szeplőtelen Szűzanya bánatos tekintete figyelte utolsó sóhajodat. E halál páratlan kegyelmére kérünk, végy pártfogásodba utolsó óránkon! Ámen.


Szent József légy házunk ura, kis családunk pátrónusa.
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket.
Az ég felé mutass utat, gyámolítsd az ellankadtat.
Küzdelmünkben légy segélyünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit.
Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos.
Engedd be az isten-áldást, minden jóban gyarapodást.
Ajánlj minket Jézusodnak és szeplőtelen Szűz Arádnak,
hogy családunk kisded háza Názáretnek legyen mása. 
Amen.
 
 
Ima a családokért
 
Dicsőséges Szentháromság,
minden szeretet és közösség forrása,
köszönjük neked a családunkat.
Bocsásd meg bűneinket,
amelyeket szeretteink ellen elkövettünk.
Támogasd testvéreinket, akik házasságukban és
családi életükben hajótörést szenvedtek.
Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldozatos, tiszta szeretettel.
Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk.
Segítsd fiataljainkat,
hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait.
Áld meg mindazokat, akik a
magyar családokért sokat fáradoznak.
Szent Család, könyörögj érettünk!
 
Amen.

 
 
  SZENT CSALÁD VASÁRNAPJÁN


A XIX. században vezették be Szent Család ünnepét (Vízkereszt utáni vasárnapra), melyet 1969-ben a karácsony után eső vasárnapra helyeztek át. E napon az Egyház szeretettel szemléli a betlehemi barlangban a Szent Család tagjait, s a keresztény családokat oltalmukba ajánlja.
"Az irgalmas Isten, amikor elhatározta, hogy az ember megújításának régóta várt művét véghez viszi, ennek rendjét úgy intézte, hogy már a kezdet kezdetén fölmutassa a világnak a Szent Család képét, melyben minden ember a szentségés az erények példáját szemlélhesse. Mielőtt minden népek előtt fölragyogott volna teljes fényével, ebben a családban rejtőzködött Krisztus, az Igazság Napja. Az isteni Gondviselés úgy rendezte a dolgokat, hogy minden keresztény, bármilyen helyen és állásban, bármilyen erény gyakorlására törekszik, okot, meghívást, mintát kaphasson, ha a Szent Családra tekint." 
~ Részlet XIII. Leó pápa enciklikájából

Az Egyház annyira fontosnak tartja a családot, hogy az év utolsó vasárnapját a családnak szenteli. Ezen a vasárnapon a szent Családot állítja elénk, követendő példaképül. Szent Család Vasárnapja mindannyiunk ünnepe, hisz mindenkinek van valami köze a családhoz. Bárhogyan is lenne, családból származunk, családban vagy egyházi közösségben élünk. Isten ajándékából, ez az éltető gyökerünk, amely egy életre szól. Az életünk szorosan összefonódik másokkal. Mindig is valakinek gyermeke maradunk, vagy valakinek testvére, szülője, nagyszülője, házastársa, rokona, vagy hozzá tartozója vagyunk. Ezt a kapcsolatot nem lehet könnyen megszüntetni, ez egy életre szól. Maga az Úr Jézus is ilyen kapcsolatban élt Szűz Máriával, szent Józseffel, rokonaival, az ő követőivel, különösen az apostolokkal.

A mai modern, megváltozott körülmények között is minta és példakép a Szent Család. Figyeljünk fel arra, hogy - mai fogalmaink szerint is - mennyire összeillő pár volt Mária és József. Mennyire azonos bennük az Isten szavának való azonnali, feltétel nélküli engedelmeskedés! A mennyei Atya nemcsak szeplőtelen szűz Anyát, hanem gondoskodó, jó példa-adó nevelőapát is választott Fiának, hogy harmonikus családi életben készülhessen munkájának elvégzésére.
Annak ellenére, hogy a változások korát éljük, és sokan kikezdik a házasságot, a család a társadalom és az Egyház alapsejtje marad. A személy benne és általa valósítja meg földi és örök hivatását. A család Isten tevékenységének a helye, és kiváltságos környezete és így Isten és ember találkozásának is a helye.

A Szent Család egy máig érvényes családmodellt mutat.
A család a szeretet tűzhelye, amely világít, melegít, éltet. Templom, ahol Isten lakik, a Szentháromság élő tükörképe. Tekintsük célnak saját családunk "szent családdá" alakítását, a boldogságos Szűz és szent József példája nyomán!

Forrás ~ InternetIMA A SZENT CSALÁD ÜNNEPÉN

Add, Urunk, hogy a keresztény családok által növekedjék Egyházunk!
  Kérünk Téged, hallgass meg minket!

  Add, Urunk, hogy a békés családi élet által erősödjék a nemzet és a társadalom!
  Kérünk Téged, hallgass meg minket!
 
   Add, Urunk, hogy a házastársak - esküjükhöz híven -hűségesek legyenek egymáshoz a sírig!
  Kérünk Téged, hallgass meg minket!

   Add, Urunk, hogy a gyermekek növekedjenek bölcsességben 
és kedvességben Isten és az emberek előtt!
     Kérünk téged, hallgass meg minket!
 
    Add, Urunk, hogy elhunyt hozzátartozóink elnyerjék szeretetük jutalmát: az örök boldogságot!
  Kérünk téged, hallgass meg minket!

Mindenható, örök Isten, Te példaképül adtad nekünk a Szent Családot, 
amelyben isteni Fiad földi életét töltötte. 
Add, hogy a családi élet szent legyen, és így elnyerhessük a földi és az örök boldogságot. 
Krisztus, a mi Urunk által.

  Ámen.IMA A CSALÁDÉRT

1. Atyánk, tőled kaptuk életünket,
 Te ígérted számunkra a boldog örök életet,
 segíts, hogy ott is mindig együtt maradhassunk.
Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Jézus Krisztus, Te engedelmes voltál Atyádnak mindhalálig, 
segíts, hogy Isten és a szülők iránti engedelmességet mindig megőrizzük.
Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3. Családunk tagját az újjászületés tisztító fürdőjében Isten gyermekévé tetted, 
növeld benne ezt az isteni életet.
Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4. Szentlélek Isten, Tőled kaptuk a szeretet ajándékát,
 erősítsd családunk minden tagjában az isten- és emberszeretetet.
Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5. Szentháromság egy Isten, Te minden embert szeretsz, 
és boldogságodban kívánsz részesíteni. 
Segíts, hogy embertestvéreinkhez elvigyük ezt az örömhírt.
Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Amen.Fohász Aprószentek napján

Urunk, Jézus, mióta Te, az örök Isten örök Fia vállaltad földi életünket,
 és megtestesülvén az emberi természetet magaddal egyesítetted, 
tudjuk, hogy minden egyes újszülöttben Te magad lépsz be a családba,
 Te magad lépsz be a történelembe. 
Ma, amikor a helyetted meghalt Aprószentek vértanú győzelmét ünnepeljük, egyúttal gyászt, bűnbánatot és böjtöt hirdetünk a miatt a millió és millió meggyilkolt magzat miatt, 
akikben Téged, az Életet utasítottunk el és ítéltünk halálra. 
Könyörülj rajtunk, akiknek önzése, felelőtlensége és szűkkeblűsége miatt nekik nemcsak hogy 'nem jutott hely a szálláson', de esélyt sem kaptak arra, hogy megszületve beteljesíthessék a mennyei Atya róluk elképzelt csodálatos tervét. 
Kérünk Téged, részesítsd őket is az Aprószentek örök dicsőségében!

Amen.

Barsi Balázs

 

Himnusz Aprószentek tiszteletére

Ártatlan apró vértanúk
dicsőítsen ma szent dalunk!
A föld elvesztett, s könnye hull
az ég elnyert, s örömre gyúl.

Megölt a vad, gonosz király,
de Alkotónk szent karja várt,
hogy országába fölvegyen,
hol fény s öröm vár szüntelen.

Halálotok gyöngyként ragyog
Krisztus körül, ártatlanok,
kétévesek sem voltatok,
s már mennybe vittek angyalok.

Ó város, szentté tett az ég
mint Megváltónk szülőhelyét,
kinek mint zsenge áldozat
első mártírvér itt fakad.

Állnak királyi trón előtt
tündöklő fényruhában ők,
ingecskéjüknek bíborát
a Bárány vére mosta át.

Jézus, neved legyen dicső,
kit földre szült a Szűz szülő,
Atyádnak s Lelkednek veled
örök dicsőség, tisztelet! Ámen.


 APRÓSZENTEK NAPJA ~ december 28.

Aprószentek napja a Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek emlékünnepe, azoké, akiket Heródes a gyermek Krisztus keresésekor megöletett. 
 A napkeleti bölcsek látogatása után, a hatalmát féltő Heródes megöletett Betlehemben minden két éven aluli fiúgyermeket, abban a reményben, hogy az újszülött Messiás is közöttük van. Jézusért adják életüket, bár nem tudnak Jézusról. Karácsony örömét és békéjét ma is mennyi békétlenség árnyékozza be. Ma is számtalan Heródes van, aki hatalmát féltve kegyetlen és kíméletlen a környezetéhez. Karácsony ünnepe erősítse bennünk a szeretetet, a tiszteletet a másik ember iránt.

A két esztendősnél fiatalabb betlehemi gyermekek legyilkolását a trónját féltő júdeai király, Heródes rendelte el, miután meghallotta Jézus, a 'zsidók királya' születésének hírét. Az Úr angyala azonban időben figyelmeztette Józsefet, hogy családját vigye Egyiptomba, így az újszülött megmenekült. A történetet Máté evangélista írja le (Máté 2, 13-18).  
   
 Miután ők elvonultak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában és így szólt: ,,Kelj föl, vedd magad mellé a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, amíg nem szólok neked! Heródes ugyanis keresni fogja a kisgyermeket, hogy megölje őt.'' Erre ő fölkelt, éjjel magához vette a gyermeket és anyját, és eltávozott Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott: ,,Egyiptomból hívtam az én fiamat'' [Óz 11,1]. Akkor Heródes, látva, hogy kijátszották a bölcsek, nagy haragra lobbant, és megölette az összes fiúgyermeket Betlehemben és annak egész környékén kétévestől lefelé, annak az időnek megfelelően, amelyet megtudakolt a bölcsektől. Így beteljesedett az ige, amit Jeremiás próféta mondott: ,,Hang hallatszik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé,, [Jer 31,15]. Máté 2:13. – 18.

„Úr Istennek legyen hála, hogy megengedte érni Krisztus születése napját, és azt elengedte tölteni. Felvirrasztott úgy, mint Szent István vártanú napjára, s azt is elengedte tölteni. Felvirrasztott úgy, mint Szent János evangélista napjára, s azt is elengedte tölteni. 
S most felvirrasztott úgy, mint Aprószentek napjára, és e szent napot kívánjuk tisztelni.
Míg sűrűn van a csillag az égboltozaton, annyi áldás szálljon mindnyájunk számára.
A mai nap virágzik, kinek a szerencse hűséggel áldozik. 

Kérünk, kedvezzen ártatlan életnek, virrassza fel napját e boldog menetnek, hogy többször is érhessük sokaknak kedvére, önöket tisztelő seregeknek örömére, hogy többször is érhessük Aprószentek ünnepét. Jézus neve dicsértessék! 

Teréz anya ~ Egy születendő gyermekért

Mária, Anyánk,
számodra nem ismeretlen az öröm,
a boldogság és a bizonytalanság,
amely egy anya szívét eltölti
gyermeke születését várva.

Áldd meg a szülőket, és áldd meg ezt a gyermeket,
tűnjön bár mégoly parányi, jelentéktelen lénynek is.

Teremts neki békés, boldog életet,
szeretettel és örömmel teljeset.
Oltalmazd ezt a parányi életet
minden erőddel és figyelmeddel.

Mária, boldogságos Szűzanya,
virrassz e formálódó emberke fölött,
hogy anyja méhében lüktető, piciny szívét
ne érje semmi bántódás születése előtt,
hogy teljesíthesse küldetését e világon,
amellyel Atyánk nagylelkűen megajándékozta.

Ámen.