"Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik ember szeretetétől,
 hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt." 

Pilinszky János

SZABOLCSI ERZSÉBET - FORRÁS LEGYÉL!

Forrás legyél.
Tiszta, átlátszó, kristályszépségű cseppekből fakadó
hideg és jóízű éltető víz.
Csörgedezz alá magas hegyek sziklái közül,
kelj át méteres köveken, konok útvesztőkön,
friss levegőjű hegyi réteken.

Patak legyél.
Lágyan aláomló, hűvös érintésű;
hideg selymes vizedtől kapjanak erőre
a szomjas vadak. Kanyarogj kövek között,
fodrozódó bárányfelhők kék ege alatt,
zöld pázsit és őszi avar keretezzen,
míg tovagördülsz kavicsokat mosva,
s lomha folyóvá terebélyesedsz.

Folyó legyél.
Hatalmas hullámfodrokkal tovahömpölygő áradat,
mely mindent megragad,
magával sodor, míg meg nem érkezik
az őt is elnyelő végtelen tenger sírjába.

Tenger legyél.
Nyugodtan hullámzó beláthatatlan síkság.
Kiszámíthatatlanul változó,
tajtékokat dobáló, vihartól felkorbácsolt
szilaj erő, hullámsír,
vagy elcsendesült sima víztükör.

Óceán legyél.
Széles és határtalan.
Kincseket rejtő, ringató mély bölcső.
Vég nélküli korlátlan lehetőség.
Pusztító, tomboló őserő, roncsokat temető
kiismerhetetlen végtelenség.

Legyél víz, életet adó őselem,
legyél tűz, vízzel is legyőzhetetlen,
legyél levegő, mindent beborító láthatatlan,
legyél szikla, szilárd, megingathatatlan,
legyél forrás, patak vagy tenger,
legyél te magad, legyél EMBER!
KIK ISTEN TANÍTÓI?

1. Isten tanítója bárki, aki úgy dönt, hogy azzá válik. A tanítósághoz pusztán annyi kell, hogy az illető valahol, valahogyan, határozottan úgy döntött, hogy a saját érdekeit többé nem tekinti a többiekétől elválasztottnak. Amikor valaki ezt megteszi, létrejön számára az út, irányultsága pedig bizonyossá válik. Fény ragyogja be a sötétséget. Talán ez pusztán egyetlen fénysugár, de elegendő. Megállapodást kötött Istennel, akkor is, ha még nem hisz Őbenne. A megszabadulás elhozójává vált; Isten tanítója lett.

2. A világ minden tájáról érkeznek. A legkülönbözőbb vallások követői, vagy nem vallásosak. Ők azok, akik válaszoltak – a Hívás egyetemes. Folyamatosan hallható, mindenhol. Tanítókat hív, akik beszélnek Őróla, és megváltják a világot. Sokan hallják, de csak kevesen válaszolnak. Mindez azonban pusztán idő kérdése. Végül mindenki válaszolni fog, ám lehet, hogy hosszú, hosszú út vezet még odáig. Ezért volt szükség a tanítókra vonatkozó terv elkészítésére. Az ő feladatuk az, hogy időt takarítsanak meg. Mindegyikük egy egyszerű fénysugárként kezdi, de a középpontjukból hangzó Hívással határtalan fénnyé válnak. A világ mértékegysége szerint mindegyikük ezerévnyi időt takarít meg. A Hívás számára az idő nem jelent semmit.

3. Az utat Isten minden tanítójának végig kell járnia. Az út megjelenési formája nagyon különböző lehet. Ugyanígy eltérnek a felhasználható tanítási eszközök. Azonban a kurzus tartalma sohasem változik. Központi témája mindig ez: „Isten Fia bűntelen, s ártatlanságában rejlik a megszabadulása.” Ennek a megtanítása történhet cselekedetek vagy gondolatok által; szavakkal vagy csendben; bármilyen nyelven, vagy semmilyen nyelven; bárhol, bármikor, bármilyen módon. Nem számít, hogy a tanító ki volt, mielőtt meghallotta a Hívást. Amikor válaszolt, megmentővé vált. Úgy tekintett valaki másra, mint önmagára. Így rátalált saját üdvözülésére, és a világ megváltására. Újjászületésekor újjászületik a világ is.
"Az újjászületés pedig alapjaiban rázza meg a korábbi világodat, hogy aztán valami egészen új szülessen, és ez a folyamat az örökkévalóságig tartson.
 Isten országának törvényei az emberek életére nézve folyamatos újraértelmezést jelentenek. 
Isten Lelke felülírja privát igazságainkat."

"Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, 
mert útjuk napfényes lesz."

Dr. Gyökössy Endre


"És végre megértettem: a megbocsátás végső soron hitből történik. 
Amikor megbocsátok, abban bízom, 
hogy Istennek jobban megy az igazságszolgáltatás, mint nekem. 
A megbocsátással egyszerűen lemondok a kiegyenlítés jogáról, 
és Istenre hagyom, hogy derítse ki, hol az igazság. 
Más szóval az ő kezében hagyom a mérleget, 
amely az igazság és az irgalom közötti egyensúly méricskélésére szolgál."

Ahová állítasz, ott szolgállak
Ahol megsejtelek, megcsodállak
Amim van, azért magasztallak
Amim nincs, azért nem zaklatlak
Ami a dolgom, azt csinálom
A jó szót érte sose várom
Ha nem sikerül, nem kesergek
Isten nevében mindent újra kezdek
Csak egyet kérek minden áron:
Jöjj el értem, ha jön halálom,
Uram, Megváltóm, Királyom.

ÁMEN

 
HÁLA
 
Hála neked, Uram Jézus:
mindenért, amit megadtál, 
mindenért, amit elvettél, 
mindenért, amit megbocsátottál, 
 mindenért, amit megakadályoztál, 
 mindenért, amit megengedtél,  
mindenért, amit megelőztél,  
mindenért, amit ajándékul adtál, 
a miattam, helyettem, 
érettem hordozott keresztedért,
 és a hajlékért, ami a mennyben nekem elkészítettél.  
El nem múló örök hála neked,  
Uram Jézus, hogy engem is szeretetedbe fogadtál!

Agnus Dei - KÖSZÖNETTEL

Bénák a szavak,
Tétova vagyok,
Hogy mondhatnám el,
Amit nem tudhatok?
Szívemben hála,
Lelkemben béke,
Velem van az ÚR,
Velem mindörökre.

Köszönöm Neked,
Hogy megmentettél,
A reménytelenségbõl
Fényedre vezettél.
Mindenható Jézus,
Áldott legyen neved,
Amíg csak élek,
Együtt leszek Veled.


Ima 

 Drága Atyám, köszönöm, hogy ma is megadtad ezt a csodálatos áldást: az időt,
 és a bölcsességet, hogy az időmet a lehető legjobban használjam fel annak érdekében, 
hogy azzá válhassak, akivé teremtettél és megtehessem azt, amire elhívtál. 
A sikert választom az életben, ezért megragadom az időmet és bölcsen használom fel
 a Te dicsőségedre, a Jézus Nevében, 

Ámen."Adjatok,és akkor ti is kaptok.
Jó,tömött,megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe.
Mert amilyen mértékkel ti mértek,olyannal mérnek majd nektek is."

JézusFohász  - Uram segíts! 

Most olyan nehéz élnem!
Alig maradt erőm tovább remélnem...
ha felkelek reggel, mégis hálát adok,
hogy új nap vár, és munkába indulok.

Uram adj erőt,
hogy maradjon hitem nehézségeimet leküzdenem,
családomnak lehessek támasza,
bajban segítsége, búban vigasza!

Uram, engedd, hogy elcsendesedjek,
félelmeimet ne szítsa a világ!
Templomod csendjében megpihenjek,
s lelkemben nyíljon új reményvirág!

Harcos Katalin

 

EMLÉK

Százszorszép mennyország, igazság világom!
Valóságod ébred, vagy mindez édes álom?
Szent angyaloknak szétárt szárnyain suhanva,
Így dereng fel régmúlt tiszta énem arca.
És e vágy jövőt remél,
Mert szállni csak az ághoz nőve volt nehéz.

Oly perzselő a lángja, de mégis édes érzés,
Felkavarja lényem, egy rég felejtett kérdés.
És válaszol kigyúlva az élő öntudat:
Ki áldott, nem lehet már többé áldozat.
Mert a lét nem veszteség!
Szállni csak az ághoz nőve volt nehéz.

Értelmét kutatja régi létezésem,
Céljait megújult emlékembe vésem.
Fényem szül ma rólam új valóság képet,
Létem húrja penget végtelen zenéket.
És a lélek egy új tükörbe néz,
Szállni csak az ághoz nőve volt nehéz.

Hogy veszteség az élet, vagy édes szép dicsőség,
Nem az dönt el sorsot, hogy hol, és épp mi történt.
Sem gazdagoknak kincse, sem szegénységnek terhe,
E részletektől nem függ a végtelen kegyelme.
Mindez csak egy gondolatnyi tér,
Hol szállni csak az ághoz nőve volt nehéz.

A boldog létezésnek egyetlen szabálya,
Hogy szívemben lel otthont Istennek csodája.
Hogy távol vagyok Tőle, vagy egészen közel,
Értékét a létnek lám csak ez dönti el.
Így oldja száz kötésem az áldott égi Kéz,
Mert szállni csak az ághoz nőve volt nehéz.


Isten neve ki nem mondható, nem megfogalmazható. 
Az ellentétek világában használt nyelvvel, fogalmakkal az ellentéteken túli, 
egységes megnyilvánulatlan megközelíthető, 
de teljes egészében nem fogalmazható meg: 
nem készíthető róla leírás, "szobor, sem semmiféle képmás". 
Mert amint megnevezzük, felcímkézzük, úgy a korlátlant bekorlátozzuk, 
s azt gondoljuk róla, hogy "tudjuk" mi az, és mi nem az.. 
miközben ezzel a "tudással" valójában eltávolodunk a megismerésétől. 
Nem tudható fogalmakkal, de közvetlenül megtapasztalható egyfajta belső tudomásként,
 lélekként, szellemként. 
Így "Isten nevét hiába ne vedd..!".


"Utad és utam vezessen egyre csak felfelé,
 Mindig mögötted fújjon a szél,
Arcodon érezd a nap melegét,
Földedet öntözze csendes eső.
Tudom találkozunk mi még,
Hordozzon addig Isten a tenyerén!"Rajki Miklós - Hívd be magadba

Szép és Jó mindig van,
Legfeljebb Te nem veszed észre,
Mert talán máshova,
S nem oda nézel éppen.

Lásd meg, halld meg, vedd észre,
Hívd be magadba,
Mint hajdanán a vándort,
Ki szállásért házad ajtaján kopogtat.

Mint tisztelendő vendéget,
Ültesd le nálad a Szépet,
Közvetlen a Jó mellé,
Rájuk szentelni idődből
Sohasem féljél.

Ülj velük asztalhoz,
Szép tiszta abroszhoz.
Hidd el jó társaság!
Érdemes!
Idődet ővelük
Biztos nem fecsérled.

Több leszel általuk.
Valami más,
Mint mostanában
Amerre fordul félre a világ.
Gyújts gyertyát,
Hogy lángjánál melegedj,
Mert ahol gyertya ég,

Ott jelen a Szeretet.
S ha már így együtt voltatok,
Soha ne hagyjátok el egymást,
Adj nekik magadban
Örökös szállást.

 
Végtelen jóságú Mennyei Atyám!
Add, hogy benső szellemi látásom -
Szellemi szemem megnyíljon!

Áldd meg értelemvilágomat!
Hogy a végtelen Isteni Bölcsesség
- az élő hit által -
bennem örök bölcsességgé váljék!

Áldd meg érzelemvilágomat!
Hogy a végtelen Isteni Szeretet
- az élő alázat által -
bennem örök erővé váljék!

Áldd meg akaratvilágomat!
Hogy a végtelen Isteni Erő
- az élő remény által -
bennem örök erővé váljék!

Áldd meg földi életemet!
Hogy testetöltésem célját,
a szeretet két fő parancsának betöltését
minden élethelyzetben felismerjem
és mind magasabb fokon betöltsem!

Áldj meg minden ügyet,
melyet szolgálok!
Áldj meg mindenkit,
Akivel kapcsolatba kerülök!

Hogy mindenben minden
Szent akaratod szerint történjen,
Bennem és általam

Ha megoldandó problémád van, kihívások előtt állsz, nem tudod,
hogyan dönts vagy mit csinálj, ne hezitálj!
Tedd fel ezeket a dolgokat a listára!
De nem akármilyen listára, hanem az enyémre.
Imádságban mondd el, mi nyomja szívedet, és Én
meghallgatom.

„Jöjjetek, énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok,
és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

Máté 11:28.,,Bízd rám dolgaidat és terheidet, hogy tudatos gondolataid megvalósuljanak"

Példabeszédek könyve.

KÉZFOGÁS 

Boldog asszony kincse kicsi még, altatná nagyon,
Álmos gyermek sír a takarón, könnyét számolom.

 
Kórus:
Boldog asszony kincse kicsi még, altatná nagyon,
Álmos gyermek sír a takarón, könnyét számolom.

 

Nézd a szemeimet, minden kiderül, kár mondani már.
A magyarság szívbe menekül, úgyis jót talál, úgyis jót talál.

 
Íj altatná terhes idegét, félre fájdalom.
Békesség az égbe kirepül, hull az oltalom.

Kórus:
Íj altatná terhes idegét, félre fájdalom.
Békesség az égbe kirepül, hull az oltalom.

 

Nézd a szemeimet, minden kiderül, kár mondani már.
A magyarság szívbe menekül, úgyis jót talál, úgyis jót talál.

 
Kórus:
Másik kézbe simul a kezünk, csepp a tengeré.
Réges-régből új, ha sikerül Kárpát zengené.

 

Másik kézbe simul a kezünk, csepp a tengeré.
Réges-régből új, ha sikerül Kárpát zengené.

 

Nézd a szemeimet minden kiderül, kár mondani már.
A magyarság szívbe menekül, úgyis jót talál, úgyis jót talál.

 

Nézd a szemeimet minden kiderül, kár mondani már.
A magyarság szívbe menekül, úgyis jót talál, úgyis jót talál.


Ghymes együttes
Az Úr mondja: 
"Kiöntöm majd lelkemet minden emberre."

Jo 3,1-5Isten az Égben! 

Taníts meg minket helyesen imádkozni, 
hogy szívünk megnyíljék előtted imádságban és kérésben, 
és ne rejtsen egyetlen olyan titkos kívánságot sem, 
melyről tudjuk, hogy számodra nem kedves; 
de ne legyen benne titkolt félelem sem, 
amely attól retteg, hogy bármit is megtagadsz tőlünk, 
ami valóban javunkat szolgálja; hogy a szorgos gondolatatok,
 a nyugtalan értelem, a félénk szív nyugalmat találjon abban és azáltal, 
amelyben és ami által ez a nyugalom egyedül megtalálható; 
hogy mindig boldogan mondjunk neked köszönetet, 
boldogan elismervén, hogy veled szemben soha nincs igazunk. 

Ámen.

LELKI CSÖNDRE VÁGYOM 

Én Istenem, lelki csöndre vágyom,
Templomod az, ahol megtalálom.
Lelki fülem ott Rád hangolódik,
s bennem a sok bűn-görcs feloldódik.

Körülöttem zajlik a bűn-tenger:
Csöndes sziget, Uram, te légy bennem,
Ahol fáradt lelkem felüdülhet,
s újabb harcra áldást, erőt nyerhet.

Megfáradtak nálad felüdülnek,
erőtlenek új erőre lelnek.
Bűnüldözött lelkek menedéke
Nálad van az örök csönd, a béke.

Pecznyik Pál

                    

BÉKÜLJ MEG!

Testvér, még ma nyújts békejobbot
annak, ki töviset hintett utadra.
Tedd, amit hű Mestered mondott,
Te soha senkivel ne légy haragba'.

Lebírhatatlan reménységgel
hintsd a szeretet, öröm s béke magvát.
míg be nem áll a sötét éjjel,
s a számonkérés napja virrad rád.

Az időt, mit Isten adott,
ne tékozold el hasztalan vitákra;
Imával kezdd s folytasd a napot,
Az Ige legyen ösvényed világa.

 Gerő Sándor


 
Keresztelő Szent János ünnepén
 
Ezt mondja az ÚR: 
"Kevésnek tartom, hogy szolgám legyél. 
A nemzetek világosságává teszlek, 
hogy eljusson szabadításom a föld határáig."
 


SZERESD MAGADAT!

Szeresd önmagadat, de ne a világ szerint, önzőségben, büszkeségben. 
Tudd meg, hogy ha mások lenéznek, megaláznak, kinevetnek, kigúnyolnak, 
Én akkor is szeretlek téged! 
Én teremtettelek, különleges vagy ne utáld magad, inkább törekedj arra, 
hogy az akaratomban légy és hirdesd dicsőségemet. 

„Bizony, tőle, általa és érte van minden.” 

Rómaiakhoz írt levél 11:36.LÉGY KEDVES!

Legyél ugyan olyan szeretettel mások felé, mint amilyennel 
Én vagyok feléd. 
Ne bánts meg másokat különbözőségük miatt.

 „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, 
ti is ugyanazt cselekedjétek velük.” 

Máté 7:12.LÉGY TÜRELMES!

Azért mert a világ egyre csak rohan, rohan és rohan, 
miért akarod ugyanezt rám erőltetni?
 Amit megígértem, az meg lesz, légy türelemmel. 
A világot én teremtettem, tudom mit csinálok, és gondom van mindenre. 

„Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.” 

Prédikátor könyve 3:1.Ó, Nagyasszony, nemzetünk reménye,
Rád szegezzük könnytelt szemeink,
Veszni indult István öröksége,
Szép kertedben ős erényeink!

 
Szállj közénk és sírj Te is velünk!
Vígasztald és mentsd meg nemzetünk!

 
Ifjúságnak hófehér virága
Porba hullott, alszik szent hite:
Honszerelmed, szereteted lángja
Nem hevít kihűlt, magyar szívet.

 
Szép Nagyasszony, hullass könnyeket,
Könnyeiddel mosd meg nemzeted!

 
Ó magyar nép apraja és nagyja,
Ölts magadra bűnbánó ruhát.
Mély kesergő fájdalmaid jajja
Töltse be a vétkező hazát.

 
Hozzá sírj, csak sírj, hisz még szeret:
Jó Nagyasszony mentsd meg népedet! 

Vértesaljai László - jezsuita páter gondolatai"Isten .. csendben jelenik meg, szótlanul.

Jelenlétében hallgatnak az elemek,

olyan csöndesen, hogy benne meghallani az enyhe szellő susogását.

Meghallani saját szívünk dobbanását.

Meghallani saját magunkat. 
Megérteni saját magunkat.

A csend és benne a beszédes 
Lélek ezt teszi velünk.

Amikor a világ egy darabja kimetszi magát az őt körülvevő zajból,

akkor figyelmes lesz a csendben élő Istenre.

Ilyen életet élt Jézus is. 
Ez volt az alapja az életének. 
A csend.

Ebből a csendből szólalt meg, így kezdett beszélni a Logosz.

Csend és a Szó összetartoznak. 
A csend szüli a szót, különben elhal.

A csendben mondott szó megmarad. 
És kevés is elég belőle.

Ezt a Lelket élte Jézus. 
Ehhez a csendhez tért vissza minden nap,

hosszú, sokszor egész éjszakán át tartó imádságában.

Ebben a Lélekben fogant anyja méhében, 
Máriában a hallgatás, a meghallgatás,

az Isten meghallgatásának és meghallásának asszonyában.

Ebben a Lélekkel teli csöndben töltött negyven napot Jézus a pusztában,

ebben a Lélekben keresztelkedett meg a Jordánban,

ez a Lélek kente fel őt Messiássá,

küldte szólni és segíteni, míg az a szó el nem halt egy utolsó

sóhajként a kereszten.

Így váltattunk meg.

A kereszt szótlan csendjében.

De már ott nekünk adja a Lelkét, utolsó leheletét. 
Ebből élünk.

Lélekből.

Jézus és az Atya Lelkéből."NE LÉGY ÖNZŐ!

Oszd meg azt a rengeteg csodálatos dolgot, melyeket Tőlem kaptál! 
Ne tartsd meg magadnak, mert azért kaptad, hogy másokat építs vele. 
„aki mást felüdít, maga is felüdül.” 

Példabeszédek 11:25.


LEGYEN HITED!

A dolgokat sokszor nem láthatod összességében, 
mert olyan közel állsz hozzájuk. 
De Én összességében látom az életed és átlátom az egészet. 
Nem a te dolgod, hogy mindent tudj, és mindent láss: 
„mert hitben járunk, nem látásban.” 

2 Korinthus 5:6.


HAGYD RÁM!

Miért vannak dolgok, amikről azt hiszed, hogy te majd egyedül megoldod? 
Ha erősnek érzed magad, az azért van, mert Én megerősítettelek. 
Ne zárj ki az életed bizonyos területeiről, mert megmondtam: 

„Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, 
hanem arra igyekezzék mindenki,
 hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint.” 

Rómaiakhoz írt levél 12:3.