IMÁK A BETEGEKÉRT ÉS GYÓGYULÁSÉRT

MEDJUGORJEI IMA A BETEGEKÉRT

Ó, Istenem,
itt van előtted ez a beteg,
eljött, hogy azt kérje tőled,
amire vágyik,
amit a legfontosabbnak tekint.
Ó, én Istenem, add,
szívébe ezeket a szavakat:
Az egyetlen lényeges, a lélek egészsége.
Urunk, legyen meg mindenben számára
a te akaratod,
ha gyógyulását akarod,
adj neki egészséget;
ám ha akaratod más,
hordozza továbbra is keresztjét.
Könyörgöm hozzád magunkért is,
akik közbenjárunk érte;
tisztítsd meg szívünket,
hogy méltók lehessünk továbbítani
a te szent irgalmasságod.
Oltalmazd őt, enyhíts terhén,
legyen meg benne a te akaratod,
általa a te szent neved nyilvánuljon meg.
Segíts, hogy keresztjét bátran hordozza.
3x:
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

 IMA A BETEGEKÉRT

Hatalmas Isten, emberi gyarlóságnak
erős gyámola és oltalmazója,
kinek kezében vannak életünk határai:
könyörgünk Hozzád a Te szolgáidért;
vigasztald őket, bátoritsd és erősitsd,
hogy jó néven vegyék
és csendesen tűrjék látogatásaidat.

Gyógyítsd meg őket szent nevedért
 a rájuk bocsájtott csapástól, 
hogy megismerjék hozzájuk való jóságodat, 
méltó hálát adjanak irgalmasságodért, 
és atyai ostorozásod által növekedjenek 
szeretetben és félelmedben.

Áldott Jézus, ki legyőzted a halált,
 légy segítségére beteg szolgáidnak! 
Ki az Atyával és Szentlélekkel egyetemben 
élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

IMA A BETEGEKÉRT

Mindenható Urunk, Szent Királyunk, 
Aki megbüntetsz, de nem pusztítasz el, 
Aki megerősíted az esendőket, felemeled az elesetteket,
 és gyógyulást adsz az ember testi gyötrelmeire;
 könyörgünk Hozzád, Istenünk,
 látogasd meg irgalmaddal beteg szolgádat
(a nevét említhetjjük),
 bocsásd meg neki minden szándékos 
és szándéktalan vétkezését

. Igen, Uram, küldd le a mennyekből gyógyító erődet, 
érintsd meg a testét, csillapítsd a lázát, 
enyhítsd szenvedését és minden lappangó gyöngeségét, 
és légy a Te (a nevét említjük) szolgád orvosa, 
gyógyultan és teljes egészségben emeld fel őt betegágyából, 
a nyomorúság fekhelyéről; ajándékozd őt a Te Egyházadnak,
 hogy Néked tetsző módon szolgáljon és a Te akaratod teljesítse.
 Mert Te irgalmazhatsz nekünk és üdvözíthetsz minket, 
mi Istenünk, és Néked zengünk dicsőséget, 
az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, 
most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen.

IMA A BETEGEKÉRT

Jóságos Istenem,a betegekért
könyörgünk hozzád.
Gyógyulást, vagy legalább enyhülést
kérünk számukra,fájdalmaik elviseléséhez.
Ők most ezt a legfontosabbnak látják,érzik.
Te, Uram,kérünk sugald szívünkbe ezeket a szavakat:
'A legfontosabb az,hogy a lelked ne legyen beteg!'

Uram, legyen meg a Te akaratod!
Ha Te akarod, meggyógyíthatod őket.
Ha a Te szent akaratod az,hogy tovább
viseljék a keresztjüket,
akkor kérünk Téged, adj nekik erőt is hozzá.

Védelmezd a betegeket és enyhítsd fájdalmaikat.
Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.
Segítsd őket kegyelmeddel,hogy
türelmesen vigyék keresztjüket.

Kérlek Téged mi magunkért is,
akik értük imádkozunk.
Tisztítsd meg szívünket,hogy imáink
méltók legyenek a meghallgatásra,
és a mi könyörgéseinkért áraszd
rájuk szent kegyelmedet. Amen

 IMA A BETEGEKÉRT

Mindenható Urunk, lelkek és testek Orvosa,
aki megalázol és fölmagasztalsz, próbára teszel és
újra meggyógyítasz, látogasd meg beteg
testvérünket a te kegyelmeddel.

Nyújtsd ki karodat, amely gyógyítással
és gondoskodással teljes, és gyógyítsd meg őt,
fölkeltvén őt ágyából és erőtlenségéből.
Szégyenítsd meg betegségének szellemét,
űzz el tőle minden sebet, minden fájdalmat,
minden megpróbáltatást, minden lázat; és ha vétek
vagy törvényszegés volna őbenne, nézd el, engedd el,
bocsásd meg azt a Te emberszeretetedért.
Igen, Urunk, szánd meg a Te teremtményedet
Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, kivel áldott vagy
a Te szentséges, jóságos és éltető Lelkeddel együtt,
most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen.

 Hogy az életet bírjuk ~ Ima a Szentlélekhez

Hogy az életet bírjuk,
Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet alázattal bírjuk,
Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet szeretettel bírjuk,
Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet hűséggel bírjuk,
Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet nagylelkűen bírjuk,
Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet áldozattal bírjuk,
Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet betegeinkért bírjuk,
Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet minden embertestvérünk szenvedéséért bírjuk,
Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet a bűnösök megtéréséért bírjuk,
Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet a szeretet győzelméért bírjuk,
Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet isteni szándékaid szerint bírjuk,
Jöjj el Szentlélek Isten!

Hogy az életet ÉRTED bírjuk,
Jöjj el Szentlélek Isten! Amen.

 A tegnap elmúlt

A tegnap elmúlt - Új napot hozz Jézus!
A tegnap elmúlt - Új embert teremts, Jézus!
A tegnap elmúlt - Új életre taníts, Jézus!
A tegnap elmúlt - Új utakat szabj elénk, Jézus!
A tegnap elmúlt - Új kegyelmeddel erősíts, Jézus!
A tegnap elmúlt - Új célokra lelkesíts, Jézus!
A tegnap elmúlt - Új küzdésre ihless, Jézus!
A tegnap elmúlt - Új áldozatra képesíts, Jézus!
A tegnap elmúlt - Új szeretetre szíts fel, Jézus!
A tegnap elmúlt - Bocsásd meg a tegnapot, Jézus!
A tegnap elmúlt - Mindent újíts meg, Jézus!
A holnap is tegnap lesz,
Csak Te vagy a kezdet és a vég, Jézus! Amen.


Forrás ~ Internet