Az Áldásról


Az Áldás

Valahogyan a mai világból elveszett az Áldás fogalma!
Pedig régen ez a szó egy fontos minőséget jelentet!
Megáldani! Áldottnak lenni!
Talán szakrális minőségekhez kötik,de sokkal inkább energiát küldeni,energiával feltölteni  valamint vagy valakit!
Régen megáldották az ételt,ami az asztalra került!
Megáldották a vetést,a termést, a földet!
A szülők megáldották a gyermekeiket,megáldották otthonaikat!
Ha útra keltek megáldották az utat és az utazót!
Ma azonban,ha ezt a szót halljuk,akkor valamilyen képen vallásos minőségek jutnak eszünkbe!
Vagy talán azt gondolhatják sokan,hogy esetleg templomban kaphatunk csak áldást,mit ahogyan a vallásukat nem igazán gyakorlók is a házasságot megáldatják templomi szertartás kapcsán!
Talán érdemes lenne újragondolni az Áldás fogalmát a mai életünkben is!
Áldani tehát annyi,mint szeretet energiákkal feltölteni,felmagasztalni valamit vagy valakit!
Próbáljuk ki,hogy előbb ételeinket vagy italainkat áldjuk meg!
Gondoljunk csak arra,hogy a kenyérre keresztet vetettek és megáldották azt!
Vagy otthonainkat energetizáljuk áldásunkkal!
De akár gépkocsinkat is megáldhatjuk,illetve az előttünk álló utat is!
Hiszen régen,ha útnak indult valaki a családból,azt megáldották!
Fontos lenne ezeknek a rituáléknak a vissza hozatala,hiszen ezzel bizonyos felmagasztalódása történne életünknek!
Mivel a munka is "Láthatóvá tett szeretet" áldjuk meg munkánkat és munkahelyünket is!
Már a Vonzás törtvénye kapcsán is megemlítettem,hogy az növekszik az életükben,ami felé energiát küldünk!
Már az is sokat jelentene,ha nem szidnánk,vagy nem degradálnánk senkit és semmit!
A keleti filozófiák azt tanítják,ha koldus vagy egyéb rászoruló mellett elhaladunk áldjuk meg őt!
Ugyan csak egy gondolat,amit erre szánunk,de fontos energia közlés!
Én is áldást kérek önmagamra,hogy tudjak továbbra is segíteni,áldást kérek a családomra,hogy járják a nekik rendelt utat az életükben!
Megáldom az ételt,hiszen ezzel testem és lelkem is megáldom!
De áldást kérek házamra,hazámra és a Földre és a rajta élő és munkálkodó minden embertársamra!
 
Áldó szeretettel! 
ÁLDÁSRÓL

Áldásról akkor beszélünk, ha az isteni energiát a szívünkön át, közvetítve, valakinek, vagy valaminek felajánljuk azt. Mindig olyas valamit ajánlunk fel, ami az illetőnek hiányzik, vagy kevés van belőle, illetve úgy gondoljuk, hogy szüksége van rá. Áldás bármikor küldhető, de csak akkor ér célba, ha az illető – akinek az áldás szól – elfogadja azt. Mi felajánljuk – mintegy kiküldjük az Univerzumba - az illetőnek szóló áldást, ami biztosan elér hozzá, de az már rajta múlik, hogy elfogadja vagy visszautasítja, vagy esetleg nem is érzékeli áldásunkat.
Az előbbiek alapján az áldással kapcsolatosan kiemelten fontos megjegyezni, hogy energia-közvetítés – mégpedig alapvetően a szeretet energiájának közvetítése – a szívünkön keresztül. Nem egy puszta kijelentés. Csak akkor működik, ha valóban és őszintén gondoljuk és át is érezzük, amint a szívünkön keresztül elküldjük a szeretet energiáját a megáldott felé.
Az áldásra is igaz az a spirituális törvény, hogy amit szívből és őszintén adunk, annak pozitív hatása többszörösen visszaszáll ránk. (De ne ezzel az elvárással küldjünk áldást, mert csak az őszinte áldás működik, és az Univerzumot nem lehet „becsapni”.)
Bárkit és bármikor meg lehet áldani. Embereket, helyzeteket, cselekedeteket vagy bármi mást. A legjobb, ha szokásunkká tesszük az áldást és minden embert, helyzetet,  akivel vagy amivel találkozunk, megáldunk. Az áldás kifogyhatatlan energia, ami folyamatosan a rendelkezésünkre áll.
Áldást küldhetünk a saját nevünkben, de kérhetjük Isten, az angyalok, a Felemelkedett Mesterek, szentek, vallási vezetők vagy más spirituálisan fejlett lény áldását is az adott személyre, helyre vagy helyzetre. Ha mások áldását kérjük, akkor sem feledkezzünk meg arról, hogy az áldás egy szeretet-energia áramlás. Képzeljük el és higgyük, ahogy a felkért áldás-osztótól az áldás energiája átáramlik az áldással érintett felé.

Mások megáldása


Néhány példát szeretnék felsorolni arra, hogy kinek és mikor küldhetünk áldást:
 • Amennyiben valaki pénz szűkében van, áldjuk meg bőséggel;
 • Ha a magánélete rendezetlen vagy szétesőben van, áldjuk meg boldog párkapcsolattal, vagy szerelemmel;
 • Amennyiben valaki szomorú, magányos, dühös, esetleg kudarcot vallott valamiben, küldjük neki a boldogság, a béke és a siker áldását;
 • Áldjuk meg a gyermekeket tisztasággal, bölcsességgel, boldogsággal, életörömmel, az anyákat és apákat szeretettel, gondoskodással, türelemmel, méltányossággal;
 • Áldjuk meg az utastársainkat, ha a metrón, villamoson vagy autóbuszon utazunk;
 • Áldjuk meg a velünk egy úton autózó autósokat, kívánjunk nekik nyugodt, balesetmentes közlekedést és célhoz érést;
 • Küldjünk áldást munkatársainknak, főnökeinknek vagy beosztottainknak, hogy minél hatékonyabban, eredményesebben és minél nagyobb hivatástudattal, boldogan végezzék munkájukat;
 • Küldjünk áldást gyermekeink tanítóinak elhivatottságukért, tudásukért, az iskolának,  ahol gyermekeink tanulnak, hogy minél jobb körülményeket tudjanak teremteni az oktatáshoz, neveléshez;
 • Áldjuk meg az ország vezetőit, hogy felelősségteljesen és az állampolgárok érdekeinek figyelembevételével kormányozzák az országot;
 • Áldjuk meg az alacsonyabb tudati szinten lévő embereket, bűnösöket, számkivetetteket őszinteséggel, békével, önbecsüléssel, bizalommal, a valahová tartozás érzésével;
 • Áldjuk meg mindenkiben a benne rejtező isteni lényeget és kérjük, hogy minél több emberben kerüljön felszínre, minél több ember jusson tudatára saját isteni valójának.
Tárgyak - helyzetek - események megáldása
 • Áldjuk meg a médiát – televíziót, rádiót, írott sajtót – hogy műsoraikkal, cikkeikkel a közönség épülését szolgálják. Ne csak a valóságot lássuk a műsorokban, riportokban,  hanem a mögöttük/bennük rejlő lehetőségeket is és így a szeretet, jóindulat, a fény és a bölcsesség áldásával felerősíthetjük ezeket a jó tulajdonságokat a műsorokban, újságcikkekben. Kérjük, hogy ez a bölcsesség alakítsa át a műsorokat az egyoldalú, negatív tájékoztatással szemben. (A negatív tájékoztatással kapcsolatban azonban azt is célszerű megjegyezni, megérteni, hogy ez sem véletlen. Ez is a terv része. Olyan kort élünk, amikor „minden titoknak ki kell derülnie”, semmi sem maradhat elrejtve és sokszor ezt a célt szolgálják a negatív tényeket vagy történéseket taglaló sajtó-megjelenések.)
 • Külön kérjünk áldást azokra a sajtó-orgánumokra, amelyek valóban pozitív életszemléletet és szellemi megvilágosodást tűzték zászlajukra;
 • Áldjuk meg főzés közben ételeinket, és/vagy mondjunk áldást az ételek elfogyasztása előtt. Áldjuk meg azokat a növényeket, állatokat, amelyek életüket adták azért, hogy mi táplálékként elfogyaszthassuk őket és folytathassuk életünket;
 • Áldjuk meg a vizet, amelyet elfogyasztunk, hogy energiája növekedjen, tisztuljon, és alkalmasabb legyen a szervezetben betöltött kiemelkedő szerepének betöltésére.
 • Küldjünk áldást a Földnek, a természet minden elemének, a vizeknek, erdőknek, gyepeknek, állatoknak és növényeknek stb., hogy a mai körülmények között is szolgálni tudják azt a feladatot, amelyet az élet fenntartásában betöltenek. Segítsük őket áldásunkkal a fennmaradásban és túlélésben, kérjük őket, hogy továbbra is segítsék az emberiséget földi küldetésük betöltésében, kérjünk reájuk boldogságot;
 • Áldjuk meg a modern technika vívmányait, hogy békét, bölcsességet és valódi segítséget hozzanak az életünkben;
 • Áldjunk meg minden helyzetet és helyet, amellyel találkozunk, vagy szembesülünk, a maga isteni valójában, kérjük, hogy mindenki számára áldást hozzanak.

Saját magunk megáldása

 • Kérhetjük saját isteni Vezetőnk vagy a korábbiakban felsoroltak áldását saját magunkra, helyzetünkre, céljainkra, kapcsolatainkra vagy bármire, ami életünkkel, sorsunkkal, vágyainkkal kapcsolatos.
 • Tudjuk azt, hogy minden őszinte áldás, amit küldünk, vagy közvetítünk, az, reánk is visszaszáll, és a mi életünket is pozitívan befolyásolja.
Ne feledjük azt is kérni, illetve végiggondolni – kiemelten a saját magunkra kért áldás esetében – hogy olyan eredmény szülessen, ami minden érintett számára a legjobb.
És végül ne feledjük, ha áldást küldünk, mozgósítjuk az isteni energiákat, hogy megérintsék, segítsék az adott személyt, helyzetet, helyet, ahová az áldást küldtük. Az áldás ereje szándékunk erejével egyenesen arányos és képes az adott személy, helyzet vagy hely gyógyítására, felemelésére. Minden áldás valamilyen módon segít. Lehet, hogy nem azonnal és lehet, hogy nem mindenki fogja megköszönni áldásunkat, de tudjuk azt, hogy áldásainkkal hozzájárulunk a világ jobbá tételéhez és saját magunk életében is meg fogjuk élni pozitív hatásait.