Bosco Szent János ~ Don Bosco imái

 Bosco szent János ~ Ima a közösségért...

Uram, engedj azért imádkoznom, hogy folyvást erősödjék mindannyiunkban a közösségi lelkület, hogy egymást tiszteljük és el is viseljük, mint ellenállhatatlanul kemény, hogy inkább gyengédnek és gyengének tűnjek föl, mint büszkének és megközelíthetetlennek! Könyörgök, Uram, alázatért és jóságért, hogy hűséges maradhassak azokhoz, akik hozzám hűtlenek lettek, hogy megbocsátó és türelmes azokkal szemben, akik bosszút forralnak ellenem. Amen.

  Aki másnak mindig örömöt igyekszik szerezni, eléri, 
hogy mások is azt tegyék, ami neki örömére szolgál. 

Bosco Szent János

Don Bosco reggeli imája

Imádlak, Istenem, és szeretlek tiszta szívemből!
Köszönöm, hogy megteremtettél, hogy katolikus kereszténnyé tettél, 
s hogy ezen az éjszakán megtartottál!
Felajánlom neked mai napom jócselekedeteit. 
Add, hogy minden tettem szent akaratod
szerint való legyen a te nagyobb dicsőségedre! őrizz meg a bűntől és minden bajtól!
Kegyelmed legyen mindig velem és szeretteimmel!
Ámen.

Don Bosco esti imája

Imádlak, Istenem, és szeretlek tiszta szívemből!
Köszönöm, hogy megteremtettél, hogy katolikus kereszténnyé tettél, 
s hogy ezen a napon megtartottál!
Bocsásd meg a nap folyamán elkövetett rosszat, 
s ha valami jót cselekedtem, fogadd el azt!
Őrizz engem a pihenés alatt, és szabadíts meg a veszélyektől!
Kegyelmed legyen mindig velem és szeretteimmel! Ámen.

Fohász

Mária, Keresztények Segítsége!
 Könyörögj érettünk!

Don Bosco imája az őrangyalhoz

Isten angyala, ki őrzőm vagy, kinek engem Isten kegyelme ajánlott: 
világosíts, őrizz,kormányozz és vezérelj engem! 
Ámen
Az ima az a fegyver, amelyet mindig magunknál hordunk, 
hogy a veszély óráján védekezhessünk.
Bosco Szent János

 Ima minden, ami a szívet Istenhez emeli.
Bosco Szent János

 Isten jelenléte


Uram, segíts, hogy teljesen átadjam magam szent jelenlétednek.
Borítsd be szereteteddel.
Hadd legyen eggyé szívem a Tiéddel.
Bosco Szent János
Istenünk, ki Bosco Szent Jánost arra választottad, hogy atyja és tanítómestere legyen az ifjúságnak, kérünk, add, hogy a szeretet tüzétől lángra gyúlva mi is keressük a lelkeket, és csak Neked szolgáljunk!

Példája: Légy vídám, és ezt sugározd ki másra is! Az Isten is szeret minket!

Mk 5, 1-20 Menj haza tieidhez, és beszéld el nekik, milyen nagy jót tett veled az Úr

A torinói egyházmegyében lévő Becchiben született 1815. augusztus 16-án. Szülei szegény földművesek voltak. Ifjú korában sok nehézséget kellett legyőznie, hogy pap lehessen. Már fiatal gyermekkorában apostolkodott: különböző cirkuszi mutatványokkal szórakoztatta társait, hogy azután imádságra és hittanra tanítsa őket. 1841-ben szentelték pappá. Pappászentelése után minden erejét a munkásifjúság nevelésére szentelte. Nevelői művészete abban állt, hogy karizmatikus lelke világosan felismerte korának lelki ínségét. Játék, ima és munka: ezek voltak nevelési eszközei. A köréje gyűlt papokból alapította meg Szalézi Szent Ferencről nevezett szerzetesrendjét (szaléziek). Az ifjúságot tanították mesterségre és keresztény életre. Torinóban halt meg, 1888. január 31-én.

 Kérjük, Testvéreim, az ifjúság kedvelőjét, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy igazsága fényével és Szíve szeretetével vonzza Magához az ifjúságot.
  1. Adj, Urunk, új papi hivatásokat, akik Szíved szerint nevelik az ifjúságot.
  2. Add, Urunk, hogy akik a nevelés munkájában fáradoznak, életük példájával tanítsák a gyermekeket.
  3. Add, hogy a családi otthonok a hit és szeretet forrásai legyenek.
  4. Add, hogy a szentek példája eszményt adjon, és az ifjúság tüzes lelkülettel kövesse őket.
  5. Add, Urunk, hogy a ránk bízottakkal együtt eljuthassunk Országodba.
Urunk, Jézus Krisztus! Te úgy kívántad, hogy a gyermekeket Hozzád vezessük. Kérünk, add, hogy Bosco Szent János példájára és közbenjárására felelősséget és szánalmat érezzünk korunk fiatalságával szemben, és életünk példájával, szeretetünk áradásával elvezethessük őket az igazság ismeretére és az igazi keresztény életre Általad, Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen.