Az Áldás

Valahogyan a mai világból elveszett az Áldás fogalma!
Pedig régen ez a szó egy fontos minőséget jelentet!
Megáldani! Áldottnak lenni!
Talán szakrális minőségekhez kötik,de sokkal inkább energiát küldeni,energiával feltölteni  
valamint vagy valakit!
Régen megáldották az ételt,ami az asztalra került.
Megáldották a vetést,a termést, a földet.
A szülők megáldották a gyermekeiket,megáldották otthonaikat.
Ha útra keltek megáldották az utat és az utazót.
Ma azonban,ha ezt a szót halljuk,akkor valamilyen képen vallásos minőségek jutnak eszünkbe.
Vagy talán azt gondolhatják sokan,hogy esetleg templomban kaphatunk csak áldást,mit ahogyan a vallásukat nem igazán gyakorlók is a házasságot megáldatják templomi szertartás kapcsán.
Talán érdemes lenne újragondolni az Áldás fogalmát a mai életünkben is.
Áldani tehát annyi,mint szeretet energiákkal feltölteni,felmagasztalni valamit vagy valakit.
Próbáljuk ki,hogy előbb ételeinket vagy italainkat áldjuk meg.
Gondoljunk csak arra,hogy a kenyérre keresztet vetettek és megáldották azt.
Vagy otthonainkat energetizáljuk áldásunkkal.
De akár gépkocsinkat is megáldhatjuk,illetve az előttünk álló utat is.
Hiszen régen,ha útnak indult valaki a családból,azt megáldották.
Fontos lenne ezeknek a rituáléknak a vissza hozatala,hiszen ezzel bizonyos 
felmagasztalódása történne életünknek.
Mivel a munka is "Láthatóvá tett szeretet" áldjuk meg munkánkat és munkahelyünket is.
Már a Vonzás törtvénye kapcsán is megemlítettem,hogy az növekszik az életükben,ami felé energiát küldünk.
Már az is sokat jelentene,ha nem szidnánk,vagy nem degradálnánk senkit és semmit.
A keleti filozófiák azt tanítják,ha koldus vagy egyéb rászoruló mellett elhaladunk áldjuk meg őt.
Ugyan csak egy gondolat,amit erre szánunk,de fontos energia közlés.
Én is áldást kérek önmagamra,hogy tudjak továbbra is segíteni,áldást kérek a családomra,
hogy járják a nekik rendelt utat az életükben.
Megáldom az ételt,hiszen ezzel testem és lelkem is megáldom.
De áldást kérek házamra,hazámra és a Földre és a rajta élő és munkálkodó minden embertársamra.

Áldó szeretettel! 

Arany Asszony