ÁLDOZÁSI IMÁK

Xavéri Szent Ferenc ~ Áldozási Ima

Istenem szeretlek forrón, mélyen,
Nem mert a kárhozatos szörnyű éjen
Gyötrő tűzbe vetsz, ha elhagytalak,
S nem mert egednek édes fényességét,
Szent örömben úszó angyali zenéjét
Ígérted nekem szárnyaid alatt.
 

De mert a kereszten karjaid kitártad,
Emberi szívemet Szívedre vártad,
Rútul kiszögezve, jaj, felém hajoltál,
Vérfutotta arcod édes, tüzes oltár,
Bűnömért viseltél szörnyű ékességet...
Meg nem állottál a gyötrelmek mezsgyéjén,
 

Átmentél az éjek szörnyűséges éjén,
Borzalmas kísértet, gyalázat és szitok,
Lélek-hóhérok, gyűlölet-kárpitok
Födtek, jaj, követtek az utolsó szóig...
Rettentő mértékkel mérted szeretésed.
Ó legyek, hadd legyek könnyező vetésed;
Hadd legyek, én legyek a te aratásod,
Míg gyötrelmeiddel lelkem földjét ásod.
 

Szeretlek, szeretlek,
Nem mert megmentettél,
Hanem mert a vérig, halálig szerettél.
S amint te szerettél, szeretlek most téged,
Életem és lelkem elkínálom néked.
Szeretlek, szeretlek, te vagy a királyom,
Istenem, mindenem, örök mennyországom!

 Amen.

 Áldozási ima - Assisi Szent Ferenctől

Én Istenem, engedd meg, - allelúja!
hogy békéde hirdessem. - allelúja!
Ott, amerra harag dúl, - allelúja!
szívem meleg lángját gyújtsd. - allelúja!
Ahol szívet kétely mar, - allelúja!
homályt onnét oszlassak. - allelúja!
Merre többé nincs kiút, - allelúja!
szavamon át reményt gyútjs. - allelúja!
Ott, hol sajog bánat s jaj, - allelúja!
boldogságod árasszam. - allelúja!
Sötétség ahol honol, - allelúja!
világosság legyek ott, - allelúja!
Én Istenem, engedd meg, - allelúja!
hogy hirdessem békédet. - allelúja!

  Amen.

 Íme, jóságos, édes Jézusom, térdre borulok szent színed előtt és lelkem egész buzgóságával kérlek és könyörgök hozzád, kegyeskedjél szívembe önteni a hit, remény és szeretet élő érzelmeit, bűneim fölött igaz bánatot és azok jóvátételére elszánt, erős akaratot. 
Megilletődéssel és szívbeli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet és elmélkedem fölöttük, szemem előtt tartva, amit már Dávid próféta mondott rólad, jóságos Jézus: 'Átlyukasztották kezemet és lábamat, megszámlálták minden csontomat.'
 Amen.
 
Áldozási ima


Krisztus lelke, szentelj meg engem,
Krisztus teste, üdvözíts engem,
Krisztus vére, ihless meg engem.
Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem,
Krisztus szenvedése, erősíts engem,
Ó édes Jézus, hallgass meg engem.
Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem,
Halálom óráján hívj el engem,
És juttass el magadhoz engem,
Hogy szentjeiddel dicsérjelek Téged,
Mindörökkön örökké. Ámen.

Loyolai Szent Ignác