BOLDOG SÁNDOR ISTVÁN FELAJÁNLÓ IMÁJA

Uram Jézus !

Neked ajánlom fel a mai nap minden imádságát, 
munkáját,örömét, csalódását, szenvedését.
Add meg nekem és minden munkás testvéremnek
a kegyelmet, hogy úgy gondolkozzunk, mint te.
Veled imádkozzunk, dolgozzunk és veled éljünk!
Add hogy teljes szívünkből szeressünk téged,
s mindenütt, minden erővel neked szolgáljunk !
Jöjjön el a te országod közénk, a gyárakba, a családokba.
Ismerjenek és szeressenek téged mindenütt és mindenkor.
Ments meg minket a bajtól és a bűntől!
Legyen kegyelmed azokkal, akik veszélyben forognak.
A munkában meghaltak békében nyugodjanak.

Ámen

~ Sándor István felajánló imája,
amit neveltjeivel minden nap elmondott